(Denne saken ble først publisert i februar 2016.)

Historien om Frovær:

Siden MS Frovær ble satt i rute 25. februar 2014, har båten for Øyrekka vært forfulgt av driftsproblemer og uhell. Men få opplysninger om årsaken har kommet ut fra verken Atb eller Fosennamsos sjø(FNS).

Dokumenter som lokalavisa har fått innsyn i, viser imidlertid at flere av hendelsene har vært alvorlige, og har skapt frykt hos både passasjerer og mannskap.

Ett av dokumentene, som lokalavisa først ble nektet innsyn i to ganger, beskriver hvordan fire ulike skippere på MS Frovær, flere ganger, fortvilet melder fra om båtens dårlige sjøegenskaper, i en rapport om uønsket hendelse, til Fosennamsos Sjøs interne varslingssystem. I vedleggene til rapporten, avsløres det også at det er uenighet mellom rederiet og skipperen angående sjøegenskapene.

Februar 2015: - Håper virkelig vi ikke opplever det igjen

I en situasjonsrapport til teknisk sjef Joachim Ofstad Ness i Fosennamsos Sjø, med kopi til adm.dir Grete Fuglem Tennås, sendt med e-post fra MS Frovær den 11.februar 2015, skriver skipperen dette:

” Hei. Viser til tlf samtale i går vedr kanselering av turer og samtidig situasjonen med Frovær. I går opplevde vi noe som vi virkelig ikke håper å oppleve igjen. På tur til Sørburøy i sw kuling kjørte vi båten ned gjennom sjøen så langt at det var kun toppen på vinduer i salong som var over sjøen. Dette skjedde to ganger på turen. Måtte ta hendlene i akterover for ikke å kjøre båten lenger ned. Været og bølgehøyden under turen var da langt under det denne båten er godkjent for. (godkjent opp til 2,5 m signifikant bølgehøyde) Så vidt oss bekjent har dette også skjedd tidligere. Dette vil si at båten ikke er sjødyktig i de bølgehøyder den er godkjent for. Dette skyldes i vesentlig grad den trimmen som er på fartøyet.(båten er framtung, journ.anm) Denne dagen hadde vi både vannballast, og 3 tonn stein, som er fast ballast akterut om bord. Ser uttalelser fra rederiet om at dette regnes bare som et lite praktisk problem!! Nei. Dette er et stort problem som det må finnes en løsning på. (..) Hilsen Odd Arne Sørdal”

Etter det lokalavisa kjenner til har Frovær mange ganger kjørt seg ned i sjøen slik kaptein Sørdal beskriver, helt fra den ble satt i drift, og etter denne hendelsen.

Administrerende direktør i Fosennamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås, sier i en kommentar til lokalavisa, at rapporten fra Sørdal er den første hendelsen som ble rapportert til ledelsen.

September: Det samme skjer igjen – og nå trykkes rutene inn

Den 29. september, nesten åtte måneder etter at mannskapet to ganger hadde opplevd å kjøre Frovær ned i gjennom sjøen, skjer det samme igjen, men med langt større konsekvenser denne gangen. Samme dag sender skipper Guttorm Espnes melding om uønsket hendelse til Fosennamsos Sjø sitt interne varslingssystem. Der står det at saken gjelder:

"Kansellering av rute 820 til Gjessingen og Sørburøy. Beskrivelse: Oppdrift i forskipet er ikke tilstrekkelig, slik at det ikke er forsvarlig å gjennomføre seilas i slikt vær."

Denne driftsmeldingen la Fosennamsos Sjø ut på sine nettsider: ”Rute 820: MS Frovær kansellerer avg 14:00 fra Dyrøy grunnet værforholdene i området.”

- Dette viser at mannskapets vurdering om at det ikke var trygt ble fulgt og lagt til grunn for å legge fartøyet stille, kommenterer Fuglem Tennås.

Skipper nr 3: - Bekymret over sjødyktigheten og sikkerheten

Dagen etter, den 30 september, sender Nils Ivar Selvåg, skipper på MS Frovær, en bekymringsmelding på e-post til Fredric Øverby, drifts og personalsjef i Fosennamsos Sjø:

”Etter at fartøyet flere ganger har duppet og fått sjø langt oppe på forskipet, senest nå på tirsdag med et annet skift(avvik er sendt), er undertegnede med flere bekymret over sjødyktigheten og sikkerheten ved fartøyet. Vinduene forut i salongen har tydelig blitt utsatt for store krefter av sjøen som har presset på. Karmen på det ene vinduet er presset inn så det er blitt avstand mellom vinduet og karmen. Det er også sprekk på flere karmer, noe som også er urovekkende. I salongen er det ikke utløp for sjø som skulle komme inn annet en lukkede avløp som må åpnes manuelt. I en case er det praktisk umulig å få gjort. Eneste vei ut er utgangsdørene. Det betinger at disse er åpne, noe de ikke er underveis. Fartøyet har feil trim og for lite oppdrift.

Nils Ivar Selvåg Skipsfører”

Fryktet det verste: Gunnar Haugen ventet at vinduene på Frovær skulle bli slått inn og fylle salongen, da Frovær stupte med baugen ned i sjøen. Heldigvis endte det ”bare” med sprekker mellom vinduene.

Passasjeren: Gunnar ventet på at vinduene ville knuse

Gunnar Haugen var passasjer og på vei til feriehuset på Sørbørøya denne gangen Frovær grov seg ned i sjøen. Avgangen var fra Dyrøya klokken 14, med direkte rute til Gjæsingen og Sørburøy. Værdata fra nærmeste målestasjon, Halten, denne dagen, viser en middelvind på sterk kuling fra sør-vest, til vest-sør-vest, med kast opp i liten storm, mellom klokken 14 og 15.

- Været var ikke verre enn at jeg ville gått ut med sjarken min. Men Frovær blir fremtung når den ikke har last bak, og da stuper den på nesen fremover når båten slakker av. To ganger stuket båten seg ned i sjøen så det kom vann opp til salongvinduene. Og da mener jeg ordentlig sjø, beskriver Haugen overfor lokalavisa. Haugen er selv sjømann og fisker. Den ene gangen Frovær stuket seg ned i sjøen, ventet han det verste.

- Jeg var bekymret for at vinduene kunne bli slått inn. Så hørte jeg at det smalt. Da så jeg at det hadde sprukket mellom vinduene i salongen. Jeg tenkte at dette er ikke bra. Hvis frontruten hadde gått, så ville salongen fylt seg med en gang. Da ville vi ikke hatt en sjanse. Det er ingen spillgater i salongen, bare åtte tommers rør som skal tømme salongen om det kommer vann inn, og de må mannskapet åpne manuelt, mener Haugen.

Da det smalt kom matrosen ned for å se, forteller han, og Haugen viste frem skadene han hadde observert.

- Matrosen fortalte at båten måtte snu og dra tilbake til Dyrøya. "Det er kanskje best det", svarte jeg.

Haugen mener båten ikke bør komme tilbake til Øyrekka.

- For å si det rett ut; båten er ikke brukbar til å kjøre rundt øyene med. Den bør ikke komme tilbake, så fremt de ikke har gjort noe med den for å bedre sjøegenskapene. De må ha ballast baki for at snuten ikke skal stuke seg ned i sjøen. Og de bør ha bulb foran på skrogene, som skaper oppdrift. Slik den er i dag er det er ikke en sjøbåt. Den er bygget for bruk inne i fjordene, mener Haugen.

- Tror du den kan bli trygg?

- Hvis den blir ombygd og godkjent, så må jeg bare tro på det, sier Haugen.

Skipper nr 4: Vurderer å underkjenne båten

Den 5.oktober sender skipper Aasmund Inger Hammervold en e-post til teknisk inspektør i Fosennamsos Sjø, Runar Iversen, med en beskrivelse av skadene. Adm.dir Grete Fuglem Tennås er i kopi-feltet.

”Etter inspeksjon av ventilrammer i front salong, ser jeg at de er synbart inntrykt og en ventil står i spenn, ca 1 cm inn på midten, rammene mere målt på innsiden. Videre er det sprekker oppe og nede på flere ventiler. Dette tyder på at det har vært stort trykk på hele vindusflaten i front salong og at fronten er betydelig svekket”, skriver han blant annet.

I en e-post samme dag, til Båtservice Mandal AS, som har bygget båten, skriver Hammervold at båten knapt egner seg til formålet. Adm.dir Grete Fuglem Tennås er i kopi-feltet.

”Denne skaden spesielt og båtens trim generelt er etter min mening i grenseland til at jeg vurderer å underkjenne båtens sjødyktighet i forhold til gjeldende sertifikater.”

Hammervold sender så en melding til saksbehandler, angående den neddykkingen 29.september. Der ber han om en ny gjennomgang av båtens sertifisering.

”Båten har beviselig dårlig trim. Vil anbefale at det tas kontakt med SDIR(sjøfartsdirektoratet, journ.anm) og DNV(Det norske veritas, journ.anm) for en ny vurdering av fartøyets sertifikater og operasjonelle begrensninger. Båtens forlige trim kombinert med særdeles svak motorisering gir grunn for en ny evaluering av fartøyets egnethet til våre operasjoner her ytterst på Trøndelagskysten. Ift skade i front passasjersalong er det via teknisk avdeling bestilt reparasjon.”

Lokalavisa har snakket med flere passasjerer som forteller om skremmende eller ubehagelig opplevelser med Frovær. Selv i relativt rolig farvann, når dette bildet er tatt, spruter sjøen godt over vinduene i passasjersalongen.

I rute igjen med en gang

Frovær blir settes straks inn i rute igjen til tross for neddykkingen og skadene, og bekymringsmeldingen til skipper Nils Ivar Selvåg, som hadde skrevet til rederiet at han var bekymret over sjødyktigheten og sikkerheten ved fartøyet, og til tross for at skipper Åsmund Ingar Hammervold skriver at han mener Froværs sertifikater bør vurderes på nytt.

I dagene som følger melder Fosennamsos Sjø imidlertid om flere kanselleringer på grunn av ”værforholdene”.

07.oktober blir Frovær sendt til reparasjon av skadene etter den siste neddykkingen, og Fosennamsos Sjø legger ut denne driftsmeldingen:

”Avgangen 1625 fra Dyrøy blir utført med MF Frøyaferja. Det betyr at alle anløp blir forsinket. Sula indre anløpes ikke på denne avgangen. Dette skyldes nødvendig vedlikehold av MS Frovær”

Mannskapet uttrykte bekymring og redsel

Den 14.oktober er Frovær tilbake på Dyrøya, og Sjøfartsdirektoratet kommer ombord for å inspisere reparasjonene som var gjort. Ifølge dokumentene Hitra-Frøya har fått tilgang til, snakket inspektøren også med mannskapet ombord. I rapporten står det at det han fikk høre gjorde at Frovær øyeblikkelig fikk redusert bølgehøyden den har lov til å gå i.

”Det ble opplyst at det har vært flere tilfeller der båten er blitt stuket ned i sjøen til langt opp på vinduene i front av dekkshuset. Mannskapet uttrykte bekymring og redsel for at dette kunne skje igjen. Ifølge sertifikatet kan fartøyet operere i inntil 2,5 m signifikant bølgehøyde. Jeg ga nå pålegg om at denne nå måtte reduseres til 1,1 m. Dette samsvarer med begrensninger gitt av DNV GL i brev av 04.08.2015 til byggeverkstedet”, skriver inspektøren i rapporten. (Fosennamsos Sjø sier til lokalavisa at de ikke har kjennskap til denne rapporten, og at de antar det er en intern rapport hos Sjøfartsdirektoratet)

Inspektøren påpeker også, likhet med de fire skipperne, at trimmen på båten fremdeles påvirker sjødyktigheten til båten.

”Fartøyet har relativt stor forlig trim, noe som kan være uheldig for manøveregenskapene. Dette er noe utbedret ved at det er lagt fast ballast i akterskipet samt vannballast i sidetanker akterut spt 3,5 – 7. Skipet har fortsatt forlig trim. Pålegg om oppdaterte stabilitetsberegninger ble gitt.”

Frovær blir umiddelbart satt i drift igjen, med med operasjonsbegrensningen på 1,1 meter signifikant bølgehøyde, noe som gjør at Froværs muligheter til å gå i dårlig vær blir sterkt begrenset.

Den 23. november oppjusterer og godkjenner DNV-GL (Det norske veritas) Froværs bølgebegrensning til 2,5 meter igjen, kun basert på teoretiske beregninger. 24.november skriver teknisk inspektør i Fosennamsos Sjø til Sjøfartsdirektoratet at påleggene er etterkommet. Men da er Frovær allerede tatt ut av drift igjen.

Tilløp til brann

For det er først etter to alvorlige hendelser med motorene og tilløp til brann den 11. og 13.november, at rederiet bestemmer seg for å knyte fast tampene, og involvere Marintek for testing av båten.

- Før dette har vi gjentatte ganger bedt verftet om å gjennomføre en uhildet testing av båten. Når dette ikke førte fram, bestemte vi oss for å gjennomføre denne testingen på eget initiativ, sier adm.direktør Grete Fuglem Tennås til lokalavisa.

MS Vetlefjord blir leid inn, og erstatter Froværs rute fra 29.11.

Først da lokalavisa spør om status for Frovær den 09.februar 2016, etter flere uker med testing i farvannet rundt Dyrøya, kan det virke som skippernes bekymringer blir hørt. Vi får en pressemelding til svar fra adm. dir Grete Fuglem Tennås i Fosennamsos Sjø, om at de kjøper MS Vetlefjord, og legger Frovær i bero inntil videre:

” Mannskap og rederi er samstemt om at de ikke vil sette Frovær i drift, før påpekte feil og mangler er utbedret.”, står det blant annet i pressemeldingen.

Fosendirektørens svar:

928 28 154

lars@hitra-froya.no