Salmars nye havmerde skal være ferdig i løpet av kommende våren.

Går alt etter planen vil Salmar ha fisk i merden i august/september 2017.

Dette kom frem under Fiskeridirektoratets fagseminar tirsdag hvor Salmars Leif Inge Nordhammer fortalte at selskapet regner med å bruke en milliard kroner før den første fisken slaktes i 2018.

Det er ilaks.nosom melder dette.

– Havmerden er basert på det beste som finnes fra norsk offshore og oppdrett. Vi har jobbet tett med myndighetene, selv om vi fikk våre åtte utviklingstillatelser på overtid. Innen vi hadde utviklingstillatelsene i boks, hadde vi allerede brukt 100 millioner kroner, sier Nordhammer ifølge ilaks.no.

Nordhammer sier videre at femdobler man eksportverdien, betyr det at man kan eksportere laks og ørret for 250 milliarder kroner. Til sammenligning  eksporterte olje- og gassnæringen for 450 milliarder.

Havmerden, som bygges i Kina, som skal slepes rundt hele Afrika for å komme på plass i Froan.