Siden gjennomslaget i tunnelene i mars 2016, som skal korte inn strekningen mellom Snilldalssæter og Snilldalen, har det pågått arbeid med asfaltlegging og innredning av tunnelen med alt utstyr som trengs. Lokalavisa fikk være med på en prøvetur fra øverst til nederst i Snilldalen.

Video fra turen kan du se ved å klikke på bildet over.

- Nå er tunnelen bortimot klar til åpning. Nå testes elektroarbeidene opp mot veitrafikksentralen, sier Nogva mens vi kjører gjennom den første tunnelen, Fossantunnelen på 740 meter, sier Olav Nogva, kontrollingeniør i Statens vegvesen.

Entreprenøren har hatt frist på seg til å være ferdig 1. juni, og nylig ble det klart at den offisielle åpningen skjer den 29.mai.

- Tror du folk vil sette pris på å slippe unna svingen ned gjennom Snilldalen?

- Ja, jeg vil tro at de heller vil kjøre denne veien i stedet for den krongleveien der. De sparer ganske bra med tid og.

Olav Nogva, kontrollingeniør i Statens vegvesen.

I enden på Fossantunnelen er det en åpning i dagen på rundt 100 meter, før Snilldalstunnelen på 490 meter starter. Og vipps så er vi nede i Snilldalen. Rundt én kilometer kortere, og en kjempeforbedring i kjørekomfort i forhold til de krappe svingene på gammelveien.

Neste del av delprosjektet er planlagt å starte til høsten, og innebærer to bruer og en kort tunnel mellom Snilldalen og Berg, som vil føre veien utenom Krokstadøra.