Samferdselsdepartementet la i går fram forslag om finansiering av prosjekt og tiltak på fylkesveg 714 Stokkhaugen-Sunde (Laksevegen).

Forslaget gjelder trinn 2 av utbyggingen. Dette omfatter:

- Ny vei utenom Krokstadøra, inkludert bruer over Snilldalselva og Bergselva samt Ålitunnelen

- Kryssing av Åstfjorden med bru og tunnel Tjønna – Mjøsaunet, og tunnel under Mjøneshatten

Den nye brua vil forkorte kjøreturen langs dagens fv. 714 (rød strek) rundt Åstfjorden.

Fylkeskommunale midler og bompenger

Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt opp til at prosjektet skal inngå i ett av de nye regionale bompengeselskapene når disse er etablert.

Det blir ingen flere bomstasjoner eller endringer i takstene forhold til dagens situasjon.

Samferdselsdepartementet anbefaler at Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Oppstart i år?

- Forutsatt godkjenning i Stortinget i løpet av våren 2017, tar vi sikte på å starte opp anleggsarbeidet på begge prosjektene i løpet av høsten 2017. Kommer vi i gang i år, kan vi være ferdig med Åstfjordkryssinga og ny veg utenom Krokstadøra i 2020, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Slik skal brua krysse Åstfjorden (Illustrasjon: Statens Vegvesen)