Kystverkets regiondirektør Harald Tronstad opplyser til "Stiftelsen Sula fyr" at arbeidet med å installere nytt rotasjonsverk i fyret begynner i uke 6, det vil si i begynnelsen av februar.

Målet er at arbeidet skal være utført i løpet av nevnte uke, slik at det lyser i fyret innen man tar helg.

Kvikksølvlekkasje

Sula fyr har vært mørklagt siden fjor høst da en kvikksølvlekkasje i rotasjonsverket satte fyret ut av spill. Kystverket håpet den gang at installering av nytt rotasjonsverk skulle skje før jul, men slik gikk det ikke. Men nå meldes altså at utbedringdarbeidene er like om hjørnet - og at det om få uker vil lyse fra fyret igjen.

Lokalavisa har tidligere omtalt arbeidet som pågår ved Sula. Alt kvikksølv norske i fyr skal fjernes og erstattes med en mer miljøvennlig løsning. Det er to fyrstasjoner i regionen Trøndelag og Møre og Romsdal som har linser som roterer i kvikksølvbad. Begge disse ligger i Frøya kommune. Det gjelder Sula fyr og Sletringen fyr.

Kvikksølvet i Sula fyr har en egenvekt på 280 kilo. Den omfattende prosessen med å fjerne kvikksølvet er budsjettert til 1,2 millioner kroner for begge fyrene. Arbeidet blir ifølge Kystverket gjort av et eksternt firma i samarbeid med Kystverket.