NTS Shipping vil frakte laks via sjøveien til Nederland.

– Vi har søkt gjennom intensivordningen, og planen er å komme i gang i første kvartal i 2019, sier prosjektleder Kim Rune Bøe til Namdalsavisa.

Kystverket har satt av 124 millioner kroner til ordningen som skal bidra til at det etableres nye godsruter som flytter godstransport fra vei til sjø.

NTS har meldt interesse for ruten mellom Kråkøya og Ijmuiden i Nederland. Linja omfatter transport av fersk laks fra Kråkøya og Hitra. Videre skal ferdigprodukter som olje og mel basert på restråstoff fra laks fraktes. Det jobbes også med eksport av frossen fisk, samt returgods fra kontinentet.

Per Sandberg stod for den offisielle åpningen av Kråkøya kysthavn. Foto: PKOM

I forbindelse med åpningen av Kråkøya kysthavn i går, ble den første fisken sendt fra Kråkøya til kontinentet.

– Det er langt landet vårt, men i dag blir det kortere, smartere, grønnere og rikere. Dette drar oss nærmere målet om å få enda mer gods over fra veg til sjø, sa minister Per Sandberg før sjømatkontaineren ble lastet om bord i båten.

Nord-Trøndelag Havn IKS Rørvik (eid av Vikna, Leka og Nærøy kommuner) har fram til nå investert 85 millioner kroner i Kråkøya kysthavn og industripark.