Siden 2000 har BEWi kjøpt opp flere fabrikker i Norge, Finland og Sverige. Nå har BEWi Group som mål å kjøpe isoporprodusenten Synbra Holding med hovedkontor i Nederland. Synbra har fabrikker i Nederland, Danmark og Portugal som produserer både EPS(råstoff for isopor), og foredler EPS til ulike isopor-produkter. Det vil gjøre Bewi til en av verdens største produsenter av foredlet isopor.

Christian Bekken er administrende direktør i BEWi Group.

- Er du stolt over at BEWI blir så store?

- Jeg er stolt over de ansatte i Bewi, som har gjort dette mulig. Det er positivt at et opprinnelig eierskap på Frøya utvider seg med kraftsenter på Frøya, sier Bekken til Hitra-Frøya.no.

Viktige: - Jeg er stolt over de ansatte i Bewi, som har gjort dette mulig, sier Christian Bekken. Her er BEWi ansatte under et kick-off i Gøteborg.

Han kan ikke si stort mer om oppkjøpet på grunn av at avtalen ennå ikke er sluttført.

- Det er en avtale som er inngått, men det er ennå forbehold om sluttføring av avtalen, presiserer Bekken.

I en pressemelding sier Bekken at oppkjøpet er et skritt videre mot å bli markedsledende.

- Synbras europeiske fokus vil passe godt sammen med BEWis eksisterende virksomhet i Norden. Vi ser frem til å hjertelig ønske alle Synbra-kolleger til BEWi for å i fellesskap utvikle vår virksomhet i Europa og å jobbe med Synbras ledelse, ansatte og distributører for ytterligere å styrke vår felles markedsposisjon. Med Synbra kan vi få et bredere produkt- og tjenestetilbud etter beste bransjepraksis. Det planlagte oppkjøpet av Synbra, er et logisk skritt mot vår visjon om å bli markedsleder og å jobbe nært våre kunder, sier Bekken.

Oppkjøpet skal gjøres gjennom et nystiftet nederlandsk datterselskap av BEWi, som har inngått en betinget avtale om kjøp av Synbra til en sum av rundt 1.165 millioner kroner.