Skjenkekontrollen mener Frøyafestivalen fortsatt ikke har alt på stell hva gjelder å ha kontroll på hva festivalgjengerne - spesielt de unge - får i seg av alkohol. Skjenkekontrollen mener festivalen ikke gjør nok for å passe på at ikke mindreåring får tak i alkoholholdig drikke som er skjenket til voksne.

Frøyafestivalen har derfor fått varsel om mulig ny prikk-tildeling.

Straffet i fjor

Frøyafestivalen fikk i fjor straffe-prikker av kommunens politikere for ikke å ha fullstendig kontroll på skjenkinga til festivalgjengerne. Den gang var det sprik mellom det skjenkekontroll-selskapet rapporterte og det festivalledelsen selv fortalte som den umiddelbare tilbakemeldingen kontrolløren ga under festivalen. Likevel fikk festivalen prikkbelastning.

Skjenkeansvarlig Anne Grethe Aune sier til lokalavisa Hitra-Frøya at de ikke har kommentarer til årets skjenkerapport før politikerne snart får den til behandling.

Blir påspandert av voksne

Årets rapport beskriver en rekke episoder der skjenkekontrollen mener festivalen ikke har gode nok rutiner for at mindreårige ikke får levert alkohol fra andre. Men det er ikke oppdaget at salgsbodene solgte alkohol direkte til ungdommer.

Dette understreker også Aune.

- Må for ordens skyld ha med at dette ikke gjelder salg til mindreårige, sier Aune.

Skjenkerapporten forteller om flere eksempler der unge er åpenbart beruset eller der man har oppdaget at mindreårige får alkohol kjøpt av voksne. I et tilfelle blir det oppdaget at ei 17-årig jente, som har fått alkohol spandert av ei venninne, likevel ikke blir utvist fra området.

- Det er generelt mye ungdom under 18 år inne på skjenkestedet som er påvirket av alkohol, og de har ikke noen begrensninger/problemer når det gjelder å skaffe seg alkohol på en enkel måte ved hjelp av personer over 18 år. Kontrollørene mener ut fra skjenkeområdets oppbygging, organisering av festivalen og vaktholdet at det ikke er etablert gode nok tiltak for å forhindre at mindreårige personer ikke får tilgang til alkohol, står det i rapporten.

Kontrollselskapet har likevel en viss forståelse og legger til:

- Selv om vi vet at både PCM (vaktselskapet, red.anm.) og frivillige vakter gjør sitt beste i så henseende.

67 avvist, 57 bortvist

67 personer skal ifølge vaktselskapet PCM ha blitt avvist ved døra under de to festivaldagene i august. Og 57 personer ble bortvist fra festivalområdet fordi de var åpenbart påvirket av rusmidler eller unormal atferd.

- Et relativt stort antall mindreårige ble observert inne på skjenkeområdet påvirket av rusmidler gjorde et negativt inntrykk på politiet, heter det i rappoten.

Forslag om ni nye prikker

Hvilke følger denne skjenkerapporten får for Frøyafestivalen, skal behandles av politikerne. Administrasjonen innstiller på at festivalen skal tildeles ni prikker denne gangen.

Frøya kommunes administrasjon viser i sin vurdering blant annet til en vurdering fra helsedirektoratet under punktet om skjenking til unge og mindreårige:

"Dette er å anse som en av de groveste overtredelsene av alkoholloven. Normaltilfellene vil omfatte de tilfellene hvor serveringspersonalet direkte serverer den mindreårige, men også i de tilfellene hvor den mindreårige får overlevert alkoholholdig drikk fra en annen gjest. Begrunnelsen for dette er at bevillingshavers ansvar ikke bare omfatter selve serveringen, men også det som skjer på skjenkestedet. Dette innebærer at stedet må ha gode internkontrollrutiner for å forebygge at dette skjer. Skjenking eller salg som følge av at det har blitt brukt falsk legitimasjon eller lånt legitimasjon vil også falle inn under normalområdet til overtredelsen."

Les alle våre festivalsaker på samlesida Frøyafestivalen