Hver konsesjon tilsvarer en merd, med 200.000 laks i hver. Hensikten er å finansiere både etablering og drift av Ægir-norsk havbruksmuseum på Jøsnøya, i følge museumsdirektør ved Kystmuseet, Svein Bertil Sæther.

- Vi har søkt om å få på plass det økonomiske grunnlaget for museet, gjennom de tre konsesjonene. Poenget er at vi mener at den nye voksende havbruksnæringen trenger sitt eget bransjemuseum, slik som landbruksnæringen har sitt eget museum på Ås, skogbruksnæringen i Elverum og oljenæringen i Stavanger. Med historien om Grøntvedt-brødrene sin gründer-virksomhet, og deling av sin kunnskap med resten av havbruksnæringen, så ligger det godt til rette for å etablere et nasjonalt museum her midt i havbruksland, mener Sæther.

Det er egentlig ikke noe som heter spesialkonsesjoner for laks, men for museet var ingen av konsesjonstypene som det går an å søke på gjennom laksetildelingsforskriften aktuelle.

- Det vi søker om er verken visnings eller undervisningskonsesjon. Det blir verken det ene eller det andre. Dette blir et engangstilfelle, med formål om å finansiere havbruksmuseet. La oss kalle det en museumskonsesjon, som skal brukes til å etablere og drive senteret uten at det havner i et offentlig budsjett, sier Sæther.

Avhenger av laksekonsesjonene

I dag har Kystmuseet en havbruksutstilling kalt Ægir, i terminalbygget til Kystekspressen på Sandstad. Denne utstillingen finansieres av en visningskonsesjon som Lerøy Midt eier og driver. Visningskonsesjonen er også en del av museets formidling, ved at de arrangerer guidede turer til anlegget som driver konsesjonen. Kystmuseet får mellom tre og fire millioner kroner i året av inntektene fra konsesjonen.

Men med gode laksepriser kan inntektene fra én konsesjon komme opp mot 30 millioner kroner, når alt klaffer med produksjonskostnader og volum. I motsetning til en visningskonsesjon, søker MiST om å få eie de tre konsesjonene selv, og kan da leie dem ut til et oppdrettsselskap, med mulighet til å gjøre avtale om å få en større del av inntektene. Det kan finansiere både inventar, utstyr og selve utstillingen i det nye museet. Selve museumsbygget på rundt 900 kvadratmeter skal eventuelt bygges av Hitra Turistservice, som også eier hurtigbåtterminalen. MiST avdeling Kystmuseet skal så leie lokalene, som sannsynligvis blir bygget ved siden av hurtigbåtterminalen.

- Museet har gjennom fire år utviklet og tatt i bruk et optimalt opplegg for samarbeid mellom kultur og næring, som viser at behovet for offentlige investerings- og driftsmidler ikke er nødvendig. Dette forutsetter at myndighetene tildeler MiST tre spesialkonsesjoner for laks i full skala, særskilt begrunnet med etablering og drift av det nasjonale Ægir-norsk havbruksmuseum. Dette kan gjøres etter modell og vilkår av undervisningskonsesjoner for videregående skoler, som allerede er etablert langs kysten, står det blant annet i søknaden.

Det står også at Kystmuseets integritet skal avtalefestes med det oppdrettsselskapet som får avtalen med å drive konsesjonene.

- Museet skal formidle kunnskapen om næringen på godt og vondt. Hvis vi kommer i gang så betyr det at vi vil øke staben betraktelig. Da vil vi sette sammen en stab som har blikk både på minussiden og plussiden av næringen. Museets integritet og troverdighet står helt sentralt, sier Sæther.

Internasjonalt

Utstillingen på museet er tenkt å nå publikum over hele verden.

- Det vi gjør i dag er å tenke lokalt og regionalt. Men dette betyr at vi må tenke internasjonalt. Vi merker større interesse fra flere sentrale aktører. Nylig hadde vi besøk fra Israel, og i dag har vi besøk av en delegasjon kinesere. Vi må inn på flere tema enn vi er i stand til i dag, og utvide utstillingen mer geografisk. Vi har vært på besøk hos oljemuseet i Stavanger, og sett at de tar for seg oljeindustrien i vid forstand. Det samme må vi gjøre i et nasjonalt havbruksmuseum, mener Sæther.

I søknaden står det at havbruksmuseet skal framstilles i tilpassede lokaler på land. Men for å kunne formidle kunnskapen om dagens havbruksnæring – fra rogn til ferdig produsert mat – på en direkte og troverdig måte, må dette skje midt i havbruksland, der publikum kan besøke settefiskanlegg, matfiskanlegg og foredlingsfabrikker, helst i løpet av et par timer. Ved å etablere havbruksmuseet på Sandstad, trafikknutepunktet i en av Norges fremste havbruksregioner, kan dette gjøres innenfor en radius på 20 minutter.

Har tro på realisering

Sæther gir uttrykk for stor tro på at Ægir – norsk havbruksmuseum nå blir en realitet.

-Dette opplegget faller meget godt inn i myndighetenes ønske om tettere samarbeid mellom kultur og næring. Jeg er dessuten meget godt fornøyd med at Ægir er forankret i trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra kommuner. Vi forventer full oppbacking fra de tre kommunene, avslutter Svein Bertil Sæther.