Rådmannen har fått brev fra Velferdsrådet ved Melandsjø eldresenter hvor det skisseres behov for oppgradering av fellesarealene ved senteret.

I møteprotokollen fra Helse- og omsorgskomiteen på Hitra fortelles det at det skal gjennomføres en befaring ved senteret. Helse- og omsorgspolitikerne skal få framlagt en sak om eventuell bevilgning i sitt neste møte.