Søndag hadde lokalpolitiker Aleksander Søreng (Fremskrittspartiet) invitert sine partikolleger på fylkesnivå, Anita Gilde og Gunnar Singsaas, for å se på veistandarden på Frøya. Gilde sitter i fylkesutvalget, mens Singsaas, som ble forhindret fra å komme, sitter i komite for infrastruktur. Det Gilde fikk se, fikk fylkespolitikeren umiddelbart til å reagere:

- Dette er et stort avvik fra det som er akseptabelt. Det er rart det har gått så bra som det har gått, sier Gilde til Hitra-Frøya.

Veier som smuldrer opp

Søreng tar med seg Gilde på en kjøretur rundt øya. Grunnen til at Søreng er så opptatt av veiene på Frøya, Hitra og innover mot Orkanger, den såkalte Lakseveien, er at på de siste fem månedene har tre unge mennesker mistet livet på disse veiene.

- Vi har ikke flere å miste, vi har ingen å miste, sier Søreng. På Nordfrøyveien, i 60-sonen mot Sistranda, legger Søreng en stokk midt på veien. Det er 47 cm fra stokken og ned til veiens skulder. På veien er det flere ”renner” som er opptil 17 cm dype. Disse rennene er en dødsfelle på vinteren siden brøytebilen ikke får plogen ned i rennen, og det blir liggende igjen sørpe og is, påpeker han.

I verstefall kommer et vogntog mot deg og du må komme deg opp ifra renna. Det er vanskelig fordi det er så mye sørpe og is som ligger der.

- Det var en av årsakene til dødsulykka på Våvatnet i vinter, hevder Søreng.

- De fleste av veiene på Frøya ble bygget på 60-tallet og asfalten ble lagt oppå de gamle grusveiene, uten å gjøre noe med grunnarbeidet. Med all den tungtransporten som er her i dag er det helt uforsvarlig at ikke veistandarden er blitt utbedret, sier han.

- Situasjonen har forverret seg

Lokalavisa Hitra-Frøya har den siste tida fokusert på veistandarden i øyregionen. Lista de lokale veivesen-ansatte har fått oversendt viser at kun tre korte strekk i øyregionen skal asfalteres denne sesongen; Veien ut til Uttian, ved rundkjøringa på Hammarvika (mot Sistranda) og et par kilometer fra Hellesvik-krysset mot Gursvikdalen. Ellers ingenting. I fredagsavisa kom Dag Willmann (H) i Hitra trafikksikkerhetsråd med en bønn om mer asfalt: - Nå dreier det seg faktisk om å berge menneskeliv, sa Willmann. Behovet er langt større, det medgir alle.

- Situasjonen har bare forverret seg, bekreftet Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens vegvesen på spørsmål fra lokalavisa om man er i ferd med å ta igjen forfallet på vedlikeholdet.

Den verste strekningen er ifra Nordskaget til og med Dyrvikan, mener Søreng og viser Gilde ødeleggelsene. Her er det lagt fem lag asfalt og likevel kommer det store kubbsteiner opp, som er lagt under det første laget med asfalt. Det ser ut som om veien smuldrer opp.

- Uansett hva standarden til veivesenet er så ligger fv. 714 og fv. 716 rundt Frøya langt under den standarden. Dette er et stort avvik fra det som er akseptabelt. Det er rart det har gått så bra som det har gått, sier Gilde. Hun er åpen på at det ikke hjelper å ha standarder når de ikke har penger til å forbedre veiene.

- Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Sør-Trøndelag er på 2,5 milliarder og det øker med 100 millioner hvert år. Likevel satte fylkeskommunen av flere titalls millioner i et fond for et år siden, i tilfelle AtB ikke holdt budsjettet sitt. De pengene kunne heller vært brukt til å utbedret veiene, sier Gilde.

Ønsker å gjøre om fv. 714 til riksvei

- Fylkesvei 714 er så viktig for næringslivet, og spesielt havbruksnæringa, og hadde den blitt gjort om til riksvei hadde staten vært nødt til å ta ansvaret for den. Nå er det nedgangstider. Og hvis vi skal greie å redde arbeidsplasser må vi være konkurransedyktige og for å greie det må vi ha god infrastruktur. Hvis vi ser på hva som blir brukt på statlige veier mot fylkesveier av vedlikehold er det et hav av forskjell, sier Gilde.

Aleksander Søreng vil at Gilde skal ta opp hvor dårlig fv. 714 og 716 er i fylkesutvalget. Egentlig skulle fylkesutvalget selv vært ute og sett hvordan veien er, mener han.

- Jeg er rystet over veiene her. De som kjører her må være veldig dyktige, følger Gilde opp.

- Jeg er rystet over veiene her. De som kjører her må være veldig dyktige, sier Anita Gilde etter befaringa.

Må ut i distriktene

Gilde forteller at det må en kartlegging til for å vurdere veistandarden.

- Det er i utgangspunktet entreprenørene på veiene som har ansvaret og skal varsle inn til fylkeskommunen. Dette har entreprenørene syndet på, og det er mange veier som er like dårlige som på Frøya som fylkesutvalget aldri får høre om, mener hun. - De må vite hvordan veiene er for å kunne bevilge penger til utbedring.

- Jeg visste at veiene her var ille, men at de var så ille hadde jeg ikke hatt mulighet til å vite uten å ha sett det selv, sier Gilde etter befaringa., Gilde mener at man bør få til et tverrfaglig samarbeid og gjøre store grep.

- Det bør lages en prioriteringsliste over alle veistrekningene som ikke oppfyller kravene til Statens veivesen. Fylkestinget må ut å se på veiene og få prioritert slik at vi får ta de verste veiene først, sier hun.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no