Fredag skrev fylkeskommunen under avtale med Seashell, som gjør at gods til og fra Froan kan landes og losses fra Seashells kai på Dyrøya.

Dermed begynner noen brikker å falle på plass av det som manglet da Dyrøya ble trafikk-knutepunkt for hele øyrekka fra og med februar. Avtalen ble underskrevet samtidig som rådgiver Steinar Anda i fylkeskommunen var tilstede ved overtakelsen av den mye omtalte parkeringsplassen på Dyrøya.

I utgangspunkter er avtalen fylkeskommunen har gjort med Seashell en helt enkel avtale om at Fosennamsos kan ta ombord, og i land, gods fra Seashells kai.

- Fylkeskommunen skal legge til rette for godshåndtering, men ut over dette så blir det opp til Seashell og transportøren hvordan de skal videreutvikle dette, sier Steinar Anda i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Helge Myrseth, daglig leder i Seashell, sier at dette også betyr at fisk fra fiskmottaket i Froan kan mellomlagres på deres kjølelager.

- Vi har sagt at vi skal ta fisken. Men ellers er det opp til FosenNamsos hvis de ønsker å videreutvikle en avtale med oss om godshåndtering, sier Myrseth.