- Det er enestående at vi har lokale entreprenører som kan hive seg rundt og gjøre en jobb så fort og likevel ordentlig, sier Jan Rødal i Statens vegvesen.

For da det endelig ble gitt klarsignal til bygging av parkeringsplass på Dyrøya, gikk ting fort. Meget fort.

Forrige onsdag fikk Statens vegvesen klarsignal fra fylkeskommunen om at man skulle bygge parkeringsplassen på Dyrøya før påske. Rødal forteller at de brukte dagen på en kjapp planlegging der man skaffet seg oversikt over masse og areal, samt gjorde et grovt kostnadsoverslag. Torsdag gikk de ut med bestilling til Mesta, som igjen engasjerte sin underentreprenør KN Entreprenør.

- Mandag gikk de igang med arbeidet, og torsdag kveld var de ferdige. Det er imponerende, sier Rødal, som fredag formiddag kunne overlevere parkeringsplassen til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Rådgiver Steinar Anda i fylkeskommunen er også fornøyd i dag. Det er snart elleve måneder siden fylkestinget vedtok at det skulle bygges parkeringsplass ved ferjeleiet på Dyrøya. Men det var en forutsetning at man skulle få masse fra havnearbeidet i Sætervågen havn. Men da det for cirka en måned siden viste seg at massen ikke kunne brukes, ble det skapt usikkerhet om hvorvidt plassen ville bli klar til påsketrafikken. For bare to uker siden uttalte Anda til Hitra-Frøya at man ikke ville ha parkeringsplass klar til påske. Likevel ble det satt i gang en hasteplanlegging, og i dag kan man konstatere at man unngår det varslede parkeringskaoset på Dyrøya i påskehelga.

- Jeg er absolutt fornøyd. Fylkeskommunen skal legge til rette for at Dyrøya blir et trafikk-knutepunkt, og med dette er en brikke på plass. Så får vi satse på at det blir bevilget penger slik at plassen også blir asfaltert, sier Steinar Anda.

Det kostet i underkant en halv million å få planert området, og det skal være plass til 30-35 biler.