Statssekretær Roy Angelvik (Frp) viser lokalavisa Hitra-Frøya tall på hva det nye havbruksfondet kan tilføre av penger i kommunekassa for Frøya, Hitra og Snillfjord. Og det trolig allerede til neste år, forutsatt at alle konsesjonene blir solgt. Men noe annet er tilnærmet utenkelig for ei næring som har vært "sultefôret" på vekstmuligheter de siste fem årene.

Omlag 1 milliard kroner har Regjeringen beregnet at det nye havbruksfondet kan skaffe av offentlige inntekter gjennom salg av vekst på eksisterende oppdrettskonsesjoner. Inntektene fra salget skal - uavhengig av hvor i landet de blir solgt - fordeles til det offentlige Norge. Staten tar 20 prosent. Fylkeskommunene får 10 prosent. Resten skal alle landets oppdrettskommuner få. Fordelingsnøkkelen er kommunens andel av landets oppdrettsproduksjon.

73+45+15

For Frøyas del vil summen utgjøre formidable 73 millioner kroner. For Hitra utgjør det 45 millioner kroner. Og for Snillfjord 15 millioner kroner. Til sammen en pengesum som aldri før har tilfalt kommunene i en "slump", i hvert fall ikke direkte fra havbruksrelatert aktivitet.

- 4,29 prosent av all norsk oppdrett tilhører Frøya kommune. Ut fra berengingsnøkkelen i havbruksfondet vil det bety ca. 73 millioner kroner, som utbetales i 2018. For Hitra sin del, som har 2,65 prosent av totalen, så betyr det sånn ca 45 millioner kroner, forteller Angelvik.

Inntektene skal deles på alle oppdrettskommuner, også de som ikke får vokse nå

Forslaget Nærings- og fiskeridepartementet nå sender på høring, gjelder vekst på eksisterende tillatelser og kommer etter at man nylig innførte "trafikklys-systemet", omtalt i lokalavisa sist uke. Her har man fargelagt Norskekysten ut fra hvor ekspertene mener det er forsvarlig å tillate oppdrettsvekst. Hitra og Frøya har havnet i gul sone, som betyr at oppdrettsselskapene i utgangspunktet ikke får vokse her.

Men siden det er innført grønt lys langs store deler av kysten, har staten og miljømyndighetene sagt ja til at næringa får vokse 6 prosent totalt i 2018. Disse inntektene skal deles på alle oppdrettskommuner, også kommuner i de gule og røde områder som ikke får vokse i denne omgang.

Prosentveksten er omgjort i antall tonn laks og konsesjoner. En konsesjon er prissatt til cirka 93 millioner kroner.

- To prosent av konsesjonene skal selges til fastpris. Resten skal ut på auksjon. Inntektene skal altså spres ut til hele kyst-Norge, forklarer Angelvik.

- Det er fantastiske muligheter som ligger her nå

- Det er fantastiske muligheter som ligger her nå. Ikke minst fordi man får det etterlengtede bidraget fra næringa til kommuner som legger tilrette for havbruket. Dette er penger som er til fri bruk i kommunene, de kan gå inn å bruke dem til det man selv mener er fornuftig. Det betyr at om man ser på de «frie» inntektene for Hitra og Frøya kommuner 2018 (estimert) vil utbetaling fra havbruksfondet stå for ca 23 prosent for Frøya og ca 17 prosent for Hitra sin del, sier statssekretæren til lokalavisa.

For å gi bilde på hvor stort dette er for hitterværingens eget hjemområde:

- Hvis alle konsesjonene blir kjøpt, vil en utbetaling for en gjennomsnittlig oppdrettskommune ligge på 8-11 millioner kroner. Når Frøya får over 70 og Hitra 45, er jo dette helt fantastisk, sier Angelvik.

Når lokalavisa snakker med statssekretæren, skal han og statsråd Per Sandberg inn i konferanse for Nettverk fjord- og kystkommuner (NFFK), med Hitraordfører Ole L. Haugen i spissen. En organisasjon som har vært svært kritisk til at Regjerningen ikke vil innføre det som er blitt omtalt som arealavgift eller eksportavgift på norsk fisk.

- Vi mener havbruksfondet er et system som ivaretar det kommunene ønsker, nemlig å få noe tilbake, Vi har jo masse eksempler på at oppdrettsaktører bidrar i lokalsamfunnet, for eksempel med bidrag til de frivillige. Men dette er jo i en helt annen størrelsesorden, sier Angelvik.

- Hva slags reaksjoner venter du å få fra NFKK?

- Et samlet storting er enige om hafbruksfondet. Hva slags reaksjon vi får fra NFKK på prisen som er satt på hver konsesjon, vet jeg ikke. Men mange eksperter mener det er mulig å få mellom 60 og 100 millioner kroner for en konsesjon i dag, noen kanskje enda høyre. Så summen har vi satt etter masse gode råd, så vi tror den treffer ganske bra. Men å vil det være opp til nøæringa sjøl om man ønsker å kjøpe.