Kystkommunene frykter de kan tape mange millioner kroner dersom KrF og Venstre ikke presser regjeringen til å gjennomføre Stortingets vedtak om en eksportavgift på oppdrettslaks. De mener KrFs Steinar Reiten sitter med nøkkelen.

- Nå må ikke Venstre og Kristelig Folkeparti svikte på oppløpet. Det var Venstres Pål Farstad og KrF som sikret flertall for en slik avgift da saken ble behandlet i Stortinget i vår, sier Averøy-ordfører Ingrid Ovidie Rangønes i en pressemelding.

Eksportavgift på oppdrettsfisk

Det var i mai at de rødgrønne partiene sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre vedtok at det skulle innføres en eksportavgift på oppdrettsfisk. Avgiften skulle ifølge vedtaket, tilfalle kommuner som har lagt til rette for næringen. Pål Farstad var i følge prerssemeldingen en av de sterkeste pådriverne for å få vedtaket gjennom.

I regjeringens forslag til statsbudsjett forsøker fiskeriminister Per Sandberg seg på en omkamp og ber Stortinget skrinlegge saken. Han mener forslaget ikke er i tråd med internasjonale avtaler, noe som er blitt avvist i ulike rapporter. Blant annet har Kontali Analyse AS utarbeidet en grundig rapport som konkluderer med at en avgift ikke er i strid med EØS-lovgivningen.

- En avgift der pengene tilfaller de kommunene som legger til rette for oppdrettsnæringen, vil bidra til store løft for kystsamfunnene. Nå håper jeg at Steinar Reiten og de andre representantene som ble valgt inn på Stortinget fra kysten, husker hvor de kommer fra, sier Rangønes.

- Dette bør være en smal sak for Stortinget. Å følge opp stortingsvedtaket koster ingen ting. Dette er en ny avgift, og ikke penger som skal tas fra andre budsjettposter. Det er de rike oppdrettsselskapene som skal betale. Oppdrettsnæringen går så det suser, og milliardene renner inn i selskapene, mens kommunene kun får småpenger, påpeker ordføreren.

Støtte fra Ole Haugen

Hun får støtte fra ordfører på Hitra og leder av Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK), Ole L. Haugen.

- Om vi skal nå regjeringens mål om å mangedoble norsk fiskeeksport, må vi også legge til rette for at kommuner ønsker å satse på næringen og legge forholdene til rette for dette. Da må kommunene få sin rettmessige del av godene.

- Vi har jobbet dag og natt for saken i Stortinget, og nå ligger nøkkelen hos KrF. Ingrid og jeg stiller med kake på kontoret om Reiten sikrer kystkommunene vår del av kaka. Dette vil dreie seg om titalls millioner kroner vi kan bruke til å utvikle tjenestetilbud og legge til rette for flere arbeidsplasser, sier Ole L. Haugen.

De to ordførerne ber nå om at Venstre og KrF sikrer gjennomføring av stortingsvedtaket i vår gjennom budsjettforhandlingene med regjeringen. Den nye avgiften må vedtas som en del av statsbudsjettet dersom den skal begynne å gi kommunene inntekter fra sommeren av, slik forutsetningen var i det opprinnelige vedtaket.

Bak vedtaket fra i vår sto et flertall bestående av Venstre, KrF, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet.