Dykker Frode Bergum vil gjøre rettssaken om dødsulykken i kamskjellindustrien til en «prinsippsak».

Torsdag fortsatte rettssaken mot daglig leder i båtselskapet Atlantic Strømøyvåg, som er tiltalt etter at Krasimir Krastev døde utenfor Smøla i 2014.

I vitneboksen satt blant annet Bergum, som var om bord i båten under dødsdykket. Bergum og en annen dykker har fått hvert sitt forelegg på 25 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med ulykken. Denne boten nekter Bergum nå å vedta.

- Jeg har endret syn på hvem som har skyld, nå ser jeg det hele i et større perspektiv. Her har det skjedd dødsfall etter dødsfall, og Arbeidstilsynet har likevel gitt oss lov til å fortsette med kommunikasjonsutstyr som vi mener er dårlig og som vi har sagt fra om, sier Bergum.

Krastev er den fjerde kamskjelldykkeren fra Frøya som har mistet livet på jobb siden 2002.

- Men du innrømmer jo samtidig at dere har brutt mange regler?

- Ja, men jeg vil gjøre denne saken til en prinsippsak. Arbeidstilsynet må ta sin del av skylden for at regelverket er som det er. Jeg vil heller ha en rettssak der det kommer frem, enn å godta boten, sier Bergum, som også plasserer ansvar oppover i eierstrukturen.

Rettens administrator er Frederik Meringen med meddommerne Vibeke Sissel Løvaas Nyland og Magnar Oldervik i Nordmøre tingrett. Foran sitter sakkyndig Per Ragnar Jensen. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

La ut om regelbrudd

Da Bergum ble kalt inn, gjorde dommeren det klart at han ikke har plikt til å snakke:

- Dette er en sak hvor du selv er under mistanke og står i fare for å kunne bli straffet. Vil du forklare deg frivillig? spurte dommeren.

- Ja, svarte Bergum.

Så la han ut om massive regelbrudd, som han også har fortalt Adresseavisen tidligere. Han forklarte hvorfor de ikke brukte lovpålagte dykkertabeller:

- Man får lengre bunntid med dykkercomputer. Man kan plukke mer skjell, sa Bergum.

På ulykkesdagen sa Bergum til politiet at de hadde gjort en såkalt «kameratsjekk» av utstyret til Krastev før han hoppet i havet og døde. Nå fortalte han en annen historie:

- Rett etter at man har dratt opp en død kollega, vet hva man ikke hva man snakker om ... Det jeg sa da, er ikke riktig.

Les alle Adresseavisens reportasjer i serien Kamskjelldykkerne her

- Ville ikke tjent noe

Også den andre bøtelagte dykkeren vitnet torsdag. På telefon fra Polen, ved hjelp av tolk, sa han:

- Dette må du si til alle som sitter i salen: Hvis vi skulle fulgt norske regler mens vi dykket, ville vi ikke tjent én krone, sa dykkeren.

Han forsøkte også å plassere ansvar oppover i eierkjeden, mot Seashell, som kjøper kamskjellene, og selskapet Atlantic Discovery:

- NN (tiltalte) kom en gang iblant til båten og skiftet olje eller gjorde noe med kompressoren. Men dette er første gang jeg hører at NN (tiltalte) har ansvar for noe som helst, sa dykkeren.

Seashell var største eier i Atlantic Discovery, som igjen eide 49 prosent av båtselskapet Strømøyvåg. Alle selskapene har vært under politietterforskning. Påtalemyndigheten mener båtselskapet er å anse som arbeidsgiver, og har derfor tiltalt daglig leder.

Dykker Frode Bergum arbeider i dag innen oppdrettsbransjen, og sier det er under helt andre vilkår. - Men det er fremdeles forbedringspotensiale, mener Bergum Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Uenige HMS-ansvar

Tidligere styreleder i Atlantic Discovery, Morten Welde, vitnet også. Han ble blant annet konfrontert med en epost fra mai 2014, der selskapet hans henvender seg til Arbeidstilsynet, og skriver blant annet at «Vi ønsker fortsatt å koordinere driften og HMS av de fire båtene via Atlantic Discovery (…)»

- Altså, dette er en veldig klar føring om at Atlantic Discovery tar ansvaret for HMS, har tiltalte sagt om denne e-posten.

E-posten er skrevet av Helge Myrseth, som er daglig leder i Seashell, men også styremedlem i Atlantic Discovery. Han har ikke svart på Adresseavisens henvendelser, men Welde måtte forklare e-posten i retten:

- Jeg kan ikke si om den ble sendt av Helge på eget initiativ eller ikke. Men som vi har vært inne på: Vi sørget for likelydende søknader til Arbeidstilsynet og et felles system for HMS, sa Welde.

Welde har tidligere avvist at de har et arbeidsgiveransvar:

- Vi er et holdingselskap. Men vi tok på oss å følge opp HMS-regelverket, så langt vi har klart å følge det opp, har han tidligere sagt.

Myrseth har tidligere skrevet til Adresseavisen: «Ansvaret for drift og HMS er plassert hos daglig leder i det enkelte driftsselskap.» (hvert enkelt båtselskap, journ.anm.).

NB: Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, kommenterer Bergums kritikk: «Arbeidstilsynet har gitt dispensasjoner med strenge vilkår. Problemet i denne saken, slik vi ser det, at virksomheten har brutt vilkårene for dispensasjon.» Arbeidstilsynet skal vitne i rettssaken fredag.

Les alle Adresseavisens reportasjer i serien Kamskjelldykkerne her