Drikker du på sjøen? Aldri Bare litt Ja, en god del Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Drikker du på sjøen? Aldri 48% Bare litt 37% Ja, en god del 15% Du har allerede stemt 199 stemmer

Vårvær og fridager innvarsler en ny båtsesong. Fritidsidyllen på sjøen kan likevel bli truet av utrygghet. For promillegrensen på 0,8 betyr i realiteten at båtførere lovlig kan drikke seg lett påvirket og bli mer kritikkløse og risikovillige.

- Det er utrolig at promillegrensen ikke er satt ned til 0,2 på sjøen som på veien, uttaler MA i en pressemelding.

MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken. Det langsiktige målet er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

- En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store krefter. Fritiden i småbåt skal være sorgløs avslapning, ikke en arena for fare som kan ende i alvorlige ulykker, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Kryssende kurs

Småbåtføreren har drukket. Han føler seg påvirket. Han er ikke like kritisk som vanlig, han er mer villig til å ta en sjanse og refleksene er blitt langsommere. Likevel kjører han lovlig, med ubegrenset fart og krefter. Symptomene på ruspåvirkning er slik Folkehelseinstituttet skildrer dem når du har en promille på 0,8, som er grensen for å kjøre småbåt.

- Er det en slik båtfører du ønsker å møte på kryssende kurs når du er på båttur med familien, spør Kristoffersen.

MA har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme på sjøen som 0,2-grensen på veien.

Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på veien har mange likhetspunkter. De tre vanligste grunnene til ulykker er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr, henholdsvis redningsvest og sikkerhetsbelter. Ofte skjer ulykker som kombinasjon av disse tre årsakene.

- Sikkerhetskravene på sjøen omfatter nå regler om påbudt bruk av redningsvest, men hvor blir det av tilsvarende innsats for å senke promillegrensen, spør Kristoffersen.

Nulltoleranse

Hvert eneste år viser det seg at mange småbåtførere drikker for mye.  Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle andre.

– En promille på 0,8 påvirker alle sanser og vurderingsevnen på en måte som er like uakseptabel på sjøen som på veien. En grense på 0,2 er i realiteten å anse som en nulltoleranse for å drikke og å sette seg bak rattet. Det vil si at det ikke innbys til å «kalkulere» med å drikke passe mye for å holde seg under promillegrensen. Slik har det fungert i veitrafikken. Slik bør det bli på sjøen. Den som sitter bak rattet skal ikke drikke. Dersom båtføreren ønsker et glass, må det skje når man har kommet trygt i havn, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.