BEWi på Hammarvika er månedens bedrift i bedriftspresentasjonen for NHO Trøndelag. Hver måned presenterer hovedorganisasjonen en av sine medlemsbedrifter, og i september falt valget på Frøya-bedriften.

BEWis gründere Geir Bekken, Svenn Bekken og Gustav Witzøe startet i det små i 1980 med produksjon av isoporkasser til oppdrettsnæringa. I dag er BEWi blitt et internasjonalt konsern med 17 produksjonsenheter i fire land.

- Vi visste vel egentlig ikke helt hva vi gikk til, men vi tenkte at det var en fremtid i å satse på produksjon av emballasje til havbrukssektoren, sier Svenn Bekken til NHOs nettside.

430 ansatte

Totalt jobber det 430 personer i BEWi, hvorav 110 av disse jobber i Norge. Ved hovedkontoret på Frøya er det 71 ansatte som jobber med alt fra salg, transport, logistikk, produksjon og mekanikk, skriver NHO. Og selskapet har ikke tenkt å stoppe her.

- BEWi skal vokse videre både gjennom utvidelse av eksisterende virksomhet og oppkjøp. Målet er å bli en ledende aktør i Norden innen emballasje. Etter hvert skal vi også innta resten av Europa. Vår filosofi for framtiden er å produsere i høykostland og eksportere til lavkostland. Motstrøms, men absolutt mulig, sier Bekken til NHO.

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, hadde konsernet et godt resultat i 2015, drevet av god drift og salg av en eiendom på Stjørdal. Konsernets totale driftsinntektene kom på 620,9 millioner, hvorav 95,8 millioner relaterer seg til eiendomssalg. Av årsresultatet på 134,9 millioner utgjør eiendomssalg 95,8 millioner.

Gjenbruksemballasje

BEWi er allerede i dag en betydelig leverandør av emballasje til både sjø- og landbasert matvareproduksjon, og selskapet uttalte nylig at utvikling gjenbruksemballasje vil bli et betydelig satsingsområde for Bewi framover.

I tillegg til emballasjeproduksjon på fem fabrikker i Norge eier Bewi 50 % av aksjene i Bewi Group, hvor Verdane Capital sitter med de resterende 50 %. Bewi Group produserer råstoff, teknisk emballasje og isolasjonsmateriale på 12 fabrikker i Finland, Sverige, Danmark og Norge.