Torsdag ble svømmehallen i Fillan stengt etter at det ble oppdaget uønskede bakteriforekomster i vannet. Det ble fredag jobbet for å desinfisere anlegget, og nye prøver blir tatt. Dette analysearbeidet tar litt lenger tid enn først antatt, og avgjørelsen om å åpne svømmehallen igjen blir dermed ikke tatt før på mandag.

- I forbindelse med annonsert stenging av svømmehallen vil jeg orientere om at tiltak med bakterieforekomst tar litt lengre tid enn forutsatt. ​Da prøveanalyser først vil være klar mandag 22.09.2014 og resultat av disse er avhengig om eventuelle videre tiltak skal skje, vil svømmehall være stengt mandag 22.09.2014, melder kommunalsjef Drift og eiendom på Hitra kommunes nettsider.

- Det vil fortløpende bli orientert om når svømmehall kan åpnes for brukere, legges det til.