Fra fredag kveld til søndag samles representanter fra de ulike velforeninger, venneforeninger, kystlag, stiftelser, private og offentlige fyrleietakere fra hele Midt-Norge. Stedet er naturlig valgt; Sula fyr.

- Dette er representanter for de mange som gjør er fantastisk innsats både i forhold til etterbruk og bevaring av fyrene i Midt-Norge, sier regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket Midt-Norge.

Styrker nettverket

Hensikten med samlinga er å styrke nettverket mellom de ulike aktørene.

- Vi vil utveksle erfaringer slik at de kan lære av hverandre og presentere gode ideer. Og ikke minst stille krav til Kystverket som eier. Hva forventer man av drahjelp og bistand fra Kystverket? Kystverket på sin side vil benytte anledningen til å presentere våre ufravikelige krav når det gjelder sikkerhet i forhold til brann og evakuering. Sikring i forhold til høyder osv., sier Tronstad.

Godt samarbeid

Regiondirektøren er full av godord om hjelperne.

- Vi er av den formening at en bedre form for offentlig/privat samarbeid skal man lete lenge etter. Kystverket stiller opp med nødvendig kompetanse og ressurser der det trengs, og fyrleietakerne med en fantastisk dugnadsinnsats og aktiv bruk. De gjør fyrene tilgjengelige for folk flest, sier Tronstad.

- En beregning jeg gjorde i 2005 viste at for hver krone Kystverket satset på disse fyrleietakerne, fikk vi mellom 10 og 30 kroner tilbake i form av dugnadsarbeid. Litt avhengig av hvilken type arbeid det er snakk om. Så at denne gruppen gjør en fantastisk jobb for å bevare en svært viktig del av vår kystkultur, er utvilsomt, sier han.