Formannskapet ville ikke godta tilbudet fra Vikantoppen AS og Leif Eriksen, om å kjøpe tomt til 300.000 kroner til å bygge et bofelleskap for unge funksjonshemmede.

Rådmannen mente at tomta passet fint til formålet fordi den lå nært Hitrahallen og sentrum, og hadde gjort ferdig kontrakt med selgerne og innstilt til formannskapet på at kommunen kjøper tomta.

I formannskapsmøtet tirsdag ba politikerne i stedet rådmannen om å bruke tomta som kommunen allerede eier nordvest for Blåfjell i Hitra borettslag.

Bofelleskapet skal inneholde fire boliger, med mulighet til å bygge på minst en leilighet.

Hitra-Frøya.no brukte først et kart som viste at bofelleskapet skulle ligge ved Fillan borettslag. Dette var feil og ble etter kort tid rettet.