Blågrønne strukturer var blant de tema som ble diskutert i workshopen om sentrumsutvikling i Fillan.

Spørsmålsstillingene var disse:

  • Hvilke grøntområder/strukturer skal ivaretas og hvilke ganglinjer skal opprettholdes?

  • Hvor bør det være sitteplasser? Og hvorfor akkurat der?

  • Hvor kan det være aktivitetsmuligheter?

  • Bør det legges vekt på en kyststi og hvor bør denne gå?

Det var spesielt Kyststien politikerne snakket om.

Lars Peder Hammerstad (Sp), Hilde Jørgensen (Sv) og Ida Broholm (Ap) mente at Kystien var viktigst.

- Vi har lagt hovedvekt på Kyststien. Vi menr den må knyttes sammen med andre stisystemer, og at den må gå langs sjøen hele veien fra pukkverket til Eaholmen. Der mener vi at utløpet kan åpnes opp mer slik at det kan legges mer til rette for sjønære aktiviteter der, sa Hammerstad.

"Klagemuren i Vikan"

Tom Skare mente bergknausen som er igjen etter byggingen av småbåthavna ved Vikaholmen må bort.

- Vi har satt en blå strek over Vikaholmen. Den mener jeg bare må sprenges bort – eller skal den fortsatt være klagemuren i Vikan.

Gruppen, med Ole Haugen og Laila Eide Hjertø på laget, mente også at Kyststien må gå langs fra pukkverket i Lervågen, langs eksisterende veinett gjennom bebyggelsen. Fra Vikan vil de ha Kyststien langs sjøkanten frem til Eaholmen, der de vil ha en avstikker mot toppen der det legges til rette for et utkikkspunkt.

Belysning

Ole Haugen ville ha indirekte belysning på Purkholmen.

- Purkholmen er helt spesiell. Det er ikke mange plasser man finner en holme som er helt bevokst med furuskog. Med en indirekte belysning av holmen og furuskogen kan være det som gjør Fillan unikt, mente Haugen.

Eldbjørg Broholm (Ap), Per Ervik (Pp) og Randi Lundquist (næringsforeningen) mente det var viktigst at Vikaholmen utvikles.

Naturlig stopp

- Vi vil at det skal være en naturlig stopp når man kommer sjøveien, og mener at den ikke må sprenges bort som enkelte sier. Vi mener at det kan komme inn fiskebåter som selger fersk fisk på Vikaholmen. Og at det kan komme en pop-up restaurant, som kan være åpen i sesongen. Og at det kan leies båter, snorkleutstyr og andre sjøaktiviteter. Vi ser for oss en miljøgate opp til sentrum og at Kyststien knyttes sammen med en sti opp til Fillheia. Kyststien ser vi for oss skal gå hele veien langs sjøen fra Eaholmen til pukkverket, sa Broholm.