Frøya kommune har nå sendt ut varsel til mulig berørte naboer med kart over hvor man ser for seg traseen til Sistien. Kommunen foreslår å legge en gruslagt sti mellom Siholmen og Rabben.

- Hensikten er å legge til rette for en kystnær gruslagt sti med bredde på mellom 2 og 2,5 meter, skriver Frøya kommune på sine nettsider. Kommunen har hyret firmaet Rambøll til å hjelpe med reguleringsarbeidet. Rambøll har laget skisser over hvordan man ser for seg traseen.

Foto: Rambøll/Frøya kommune

- Stien vil berøre mange eiendommer og grunneiere er invitert til å delta i prosessen både ved innspill og grunneiermøte. Det tas sikte på å levere inn planforslaget i løpet av våren 2018, skriver kommunen. Møtet skal holdes i kommunestyresalen den 18. januar.

Synes du Sistien er en god idé? Ja Nei Vet ikke Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Synes du Sistien er en god idé? Ja 29% Nei 70% Vet ikke 1% Du har allerede stemt 543 stemmer

Som kjent har diskusjonen om Sistien blusset opp igjen etter at lokalavisa Hitra-Frøya i oktober fortalte om den over ti år gamle ideen som nå snart kan se dagens lys. I Frøya kommunes investeringsbudsjett for 2018-2021 er det satt av 800.000 kroner årlig til prosjektet "Sistien".

Meningene er delte; Mens noen støtter ideen, kaller andre prosjektet "katastrofalt".

Foto: Rambøll/Frøya kommune

- Det er viktig at vi satser på Sistien. Det handler om å legge til rette for de svakeste, og det handler om folkehelse. Jeg er veldig for Sistien, sa ordfører Berit Flåmo (Ap) under budsjettbehandlinga før jul. Mens enkelte grunneiere har skrevet krasse leserbrev i lokalavisa og påtalt at dette vil forringe livskvaliteten og verdien på eiendommene som ligger langs den foreslåtte traseen.

I 2006 presenterte arkitektkontoret Cubus denne skissen for "Sistien" i lokalavisa.