Antallet politifolk på Hitra og Frøya er ikke endret på femten år. Men befolkningen øker og antallet politisaker går stadig opp.

- Befolkningen i øyregionen har økt med 1500 på de siste 10 årene. Skulle man oppfylt målet med to politi per 1000 innbygger, ville det betydd tre nye politistillinger, kommenterer lensmann Arild Sollie, som kan konstatere at lokalpolitiet får stadig mer å gjøre.

Mer folk - flere politisaker

Statistikken over anmeldte saker i 2017 viser denne økningen. Totalt ble det anmeldt 570 saker, mot 525 anmeldelser i 2016 og 426 i 2015.

- Dette bunner i en generell økende aktivitet på øyene. Det blir flere folk. Ved siden av befolkningsøkningen er det også stadig flere hyttefolk. Det er flere større arrangementer og voksende trafikk, sier lensmann Arild Sollie.

2017 var siste året med Frøya lensmannskontor. Av fjorårets anmeldelser er 259 saker registert på Frøya lensmannskontor og 311 registrert på Hitra. Men siden det kun har vært kontoret på Hitra som har vært åpent for publikum en periode, så er noen frøyasaker registret som hitrasaker. Under anmeldte vinningssaker har Hitra en økning fra 23 til 35 på ett år, mens Frøya har en nedgang fra 18 til 14. Lensmann Sollie sier at mange av disse sakene går på kortbedragerei på internett, og at realiteten er at det er ganske jevnt fordelt med hitterværinger og frøyværinger som har anmeldt slike saker, men at et flertall av saken er registrert på Hitra.

Flere narkosaker

Antallet anmeldte narkotikasaker er nært tredoblet fra 2016 til 2017. I 2016 ble det anmeldt 13 saker, i 2017 hele 36 saker.

- Vi har hatt et økende problem med narkotika på øyene, noe vi også hadde et sterkt fokus på i fjor. Og fokuset gjorde at det kom inne enda flere tips som førte til undersøkelser og ransakinger, sier lensmannen.

I fjor gikk lokalpolitiet spesielt ut til skolene og foreldregrupper for å kunne sette rus blant ungdom på dagsordet. Dette følges opp i år.

- Miljøet er fortsatt her. Det vi i politiet driver med er brannslukning. Det må flere inn for å drive forebyggende. Der er vi med på et prosjekt som ganske snart vil bli dratt i gang på Frøya, men det vil også bli noe tilsvarende på Hitra, forteller Arild Sollie.

Miljøsaker: krabbeteiner

Av alle kategorier så er det miljøsaker som har den største økningen på Frøya. Her gikk det fra 11 anmeldelser i 2016 til 40 saker i 2017.

- Blant disse tallene ligger det en stor mengde teiner, sier lensmannen.

Økningen skyldes at kystvakta i samarbeid med naturoppsynet og fiskeridirektoratet sist sommer hadde en offensiv med kontroll av redskap i sjøen. Umerkede bruk ble tatt inn, og hvert beslag er anmeldt til politiet.

- Disse sakene står nok for hele økningen vi ser på miljøsaker på Frøya, sier lensmann Arild Sollie.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no