Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet, Kystvakten og politiet samlet sine ressurser på KV Njord, som hadde base i Fillfjorden i helgen, for å blant annet kontrollere faststående fiskeredskap rundt Hitra og Frøya.

- På denne tiden er det krabbesesong og leppefisksesong. Da kontrollerer vi om redskapen er merket, og om det er fluktåpning for hummer på krabbeteinene, og om det er fluktåpning for undermåls leppefisk på leppefiskteinene, forteller Jan Brødreskift, førsteinspektør i Fiskeridirektoratet.

Han var ombord i Kystvaktens HPB(hurtiggående patruljebåt), mens Statens Naturoppsyn patruljerte med sin egen båt ”Måken”.

Begge båtene fant og beslagla flest teiner som hadde til hensikt å fange leppefisk, 96 til sammen. Det ble også beslaglagt 52 krabbeteiner og en ruse.

Full: Statens naturoppsyns båt "Måken" lastet full med ulovlige teiner.

Rundt Hitra og Frøya er det den minste av leppefiskene, bergnebben, som er tallrik og etterspurt av oppdrettsanleggene. Den har stor appetitt på lakselus, og bidrar til å holde antallet lakselus i anleggene nede. Da kan oppdretterne unngå for mange kostbare behandlinger mot lakselus, som også er stressende for laksen. Derfor er bergnebben godt betalt, med en minstepris på 9,50 per stykk. Men oppdretterne betaler for tiden mellom 11 og 12 kroner for fisk levert rett til anlegget.

Fikk seg en vekker

- Er det mange fritidsfiskere som fisker leppefisk uten å registrere seg?

- Fritidsfiskere har mulighet til å fiske leppefisk inntil 50.000 kroner med 20 teiner. Det forutsetter at man har avtale med et oppdrettsselskap og tillatelse fra fiskeridirektoratet.

- Er det noen som går utenom denne papirmøllen?

- Vi fikk oss en vekker etter de rundene vi har vært på nå. Vi beslagla utrolig mange teiner som var satt ulovlig. For det første manglet de fluktåpning, eller at fluktåpningen var blokkert med vilje. Og de var ikke merket forskriftsmessig, sier Brødreskift.

Regelverket sier at det er forbudt å fange fisk under minstemålet på 11 cm. Bergnebben er veldig ømfintlig for behandling, og sortering øker dødeligheten. Derfor er det påbudt med fluktåpninger for den minste fisken.

Kystvakten gjorde en opptelling av bergnebben i noen av teinene uten fluktåpning.

Det viste at rundt halvparten av fisken var under minstemålet.

- I en lenke på fire teiner uten fluktåpning var det 28 leppefisk over minstemål, og 29 leppefisk under minstemål. I en teine som sto alene var det åtte leppefisk over minstemål og seks under minstemål. Det var en helt åpenbar forskjell på fangsten i teiner med og uten fluktåpning. Vi var ombord hos en fisker som hadde fluktåpninger, og der var det ikke undermåls bergnebb, forteller Jon-Are Barlien, operasjonsoffiser på KV Njord.

Undermåls: Halvparten av leppefisken i teinene var under minstemålet.

Vil ha hyppigere kontroller

Brødreskift synes disse funnene er betenkelig.

- Man gjør seg noen tanker om hva som foregår. Det var like stort antall leppefisk som var undermåIs, enn det var leppefisk i lovlig størrelse i teinene som ikke hadde fluktåpning. Og når fluktåpningen er blokkert med vilje kan det tyde på at det er noen som kjøper undermåls leppefisk. At de ikke er forskriftsmessig merket kan også tyde på at det foregår et uregistrert fiske etter leppefisk, sier Brødreskift.

Fiskerne har lov til å levere leppefisken rett til oppdrettsanlegget, der en ansvarlig på anlegget skal ta i mot og kontrollere fisken. Fiskeren får en såkalt sluttseddel tilbake som kvittering på salget. Dette er også viktig for at antallet leppefisk kan registreres hos fiskerimyndighetene, slik at fangsten kan reguleres på en bærekraftig måte.

- Hva tenker du om hvor leppefisken fra de umerkede teinene havner. Er det noen oppdrettsselskaper som tar i mot fisken svart?

- Jeg klarer nesten ikke å forestille meg det. Vi har ingen holdepunkter for å si det. Men dette viser at vi ikke har full kontroll på dette fisket.

- Ut fra de beslagene dere gjorde i helgen, kan det være mørketall?

- Det kan det se ut som. Vi er veldig skeptisk til at det blir tatt ut så mye småfisk, med bakgrunn i beskatning av ressursen.

-Kommer dere til å trappe opp kontrollen av dette fisket?

-Etter det vi har funnet er det innlysende at det ikke kan fortsette sånn. Vi ser oss derfor nødt til å ha hyppigere kontroller i dette området, sier Brødreskift.

Kontrollerte: Disse deltok i den felles kontrollen av fiskeredskap: F.v: Jens Johnson, Jon-Are Barlien(begge kystvakten), Jan Brødreskift(Fiskeridirektoratet), Christian Rosnes, Glenn McMaster, Olav Inge Edvardsen(alle Statens naturoppsyn.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no