Frøya formannskap behandlet tirsdag morgen spørsmålet om hvor utbyggingen av tjenestene i ”morgendagens omsorg” skal være. Det ene alternativet er å benytte å rive herredshuset og bruke rådhustomta, og det andre er å benytte området Beinskardet, som er på 48 dekar. Det er dette Beinskard-alternativet som etter formannskapets diskusjon fikk flertall.,

Kristin Reppe Storø (Ap) og Gunn Heidi Hallaren (Ap) stemte mot rådmannens innstilling. Det blir nå opp til kommunestyret å avgjøre saken.

Et argument for Beinskardet er at brukerne får ro og fred, men Reppe Storø mener at de eldre ønsker å ha sentrale servicefunksjoner nært.

- Jeg synes det er betenkelig at et faglig råd er at servicefunksjoner ikke er viktig for de eldre, sier Kristin Reppe Storø.

- Jeg er veldig i tvil, denne saken er ikke ferdig, sier Reppe Storø.

Kristin Reppe Storø (Ap)

Liten forskjell

Begge tomtene tilfredsstiller ifølge administrasjonen kravene som til framtidig arealbruk, men rådmannens anbefaling er Beinskardet. Det er liten forskjell på kostnadene av å bygge på rådhustomta eller Beinskaret. Forskjellen på tidsbruk er også små. Rådmannen gjør en innstilling basert på de helsefaglige råd som blant annet går ut på at ro og uteareal er mer vesentlig for brukerne enn sentrumsfasiliteter.

Vil fortsatt bruke Kysthaven

Rådmannen anbefaler å flytte alle tjenestene som i dag inngår i pleie til det nye området på Beinskardet. Rådmannen anbefaler derimot ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, fysio- og ergoterapitjenesten fordi de i dag har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven.

I tillegg jobber disse tjenestene i prosessen med å bli ”familiens hus” og det er derfor mest praktisk at disse sammen forblir i Kysthaven. Frivilligsentralen brukes av alle aldre og har best plassering i sentrum. Rådmannen vil tilrettelegge for gode bygg for helse og omsorg, men det er også viktig å se den helhetlige bruken av kommunale bygg for å redusere driftsutgiftene. Aministrasjonen argumenterer med at det er klare fordeler med at kommunen kun har to bygg, mot en utbygging der kommunen må ivareta tre bygg: Herredshuset, Kysthaven og Helsehuset.