Bekken er i likhet med sine sjåfører bekymret for hva som kan skje dersom et kraftig stormkast tar tak i en av de forholdsvis lette lastebilene til firmaet. Ingen vindmålerutstyr er foreløpig montert på nybrua.

- Brua har gitt oss en annen hverdag. Det har vært fantastisk å kunne kjøre rett frem over Dolmsundet. Men driftsmessig og sikkerhetsmessig sett vil det være en større trygghet hvis det kommer opp en vindmåler. Det er kastevindene som er det store problemet. Så hvis det hadde kommet opp et signal der gult lys kan fortelle sjåførene at de skal være forsiktige og sette ned farten, så hadde det vært forebyggende for å unngå ulykker. Veien innover til byen er allerede så belastet med ulykker at vi ønsker ikke en ulykke på Dolmsundbrua, sier Bekken.

- I reguleringsbestemmelsene står det at det skal være bom med automatisk stenging. Er det behov for det, eller mener du det holder med varsellys?

- Det holder med et varsel. Det er min klare oppfatning.

- Hva om det blir så sterk vind at det er uforsvarlig å kjøre over?

- Da må det komme et rødt lys. Da vet folk at de ikke kan kjøre over.