Det skal igangsettes et nytt tiltak for personer med demens på Hitra og før jul søkte kommunens demensteam etter frivillige aktivitetsvenner.- Selv om man har fått en demensdiagnose kan man fortsatt gjøre ting man liker. Det er tenkt at mennesker med demens i kommunen skal få seg en frivillig aktivitetsvenn som vil ta dem med på ulike aktiviteter, fortalte Esther Norbotten og Anette Helsø via lokalavisa HF den gang.

Nå blir det kursing av de som kan tenke seg å bli aktivitetsvenn, opplyser Eldbjørg Broholm i Hitra frivilligsentral.- Gjennom to samlinger vil man kunne lære mer om sykdommen og hva det innebærer å være en aktivitetsvenn. Blant annet kommer kommuneoverlegen på Frøya, Ingrid Kristiansen, til frivilligsentralen. Den første samlingen er onsdag 23.mai. Den andre samlingen er onsdag 6.juni. Kursene gjennomføres også for å trygge de frivillige. Forberede dem på situasjoner som kan oppstå med demente og gi dem tips til hvordan disse kan løses på en god måte.

Veldig givende

En av de som allerede har meldt sin interesse er Asbjørn Simonsen. Han er allerede aktiv i ledsager-tjenesten, og i flere år har han hatt ansvaret for sløydaktiviteten "Iver" hvor også brukere fra Hitra helsetun er innom. - Å aktivisere eldre og demente er veldig givende. Det gir meg mye tilbake å vite at de får en hverdag som ikke bare innebærer å bli sittende i en stol.Asbjørn forteller videre at de som er innom "Iver" opplever et skifte av arena som spennende. - De erindrer hvordan det var å være ung og holde på med trearbeid, eller så kan for eksempel lukten av tre minne dem om det å bære inn ved. Og når de husker dette opplever de gjerne stor glede.

Uforpliktende

Det er ikke tenkt at de som velger å bli aktivitetsvenn, må starte opp med en helt ny aktivitet.- Man drar på aktiviteter eller gjør hobbyer som man allerede holder på med. For eksempel kan man dra på fisketur, snekkere, male eller dra på kino, sier Broholm.- Det er uforpliktende å komme på kursene. Alle interesserte er velkomne til å lære mer om demens og for å se om dette er noe som passer for dem. Det er deretter opp til hver enkelt hvor ofte man kan stille som frivillig, alt etter tid og anledning, sier Rigmor Kristoffersen i kommunens demensteam.Damene oppfordrer interesserte til å kontakte frivilligsentralen på forhånd, så de vet omtrent hvor mange som kommer.

Avlaste pårørende

Aktivitetsvenn er først og fremst myntet på hjemmeboende demente. Den frivilligbaserte tjenesten er også tenkt å avlaste pårørende.- Det er et tilbud som kan styrke både demente og pårørende - gi sistnevnte et pusterom når personen med demens er ute på en aktivitet. Pårørende skal også vite at vi har taushetsplikt, legger Eldbjørg til.- Den sosiale biten med å komme seg ut å treffe folk er også veldig viktig, slår Rigmor fast.- Demente lever gjerne i nuet. Så selv om de kanskje glemmer det dere har gjort sammen etter ei stund, gir dette dem positive opplevelser og aktivitet. De får en topp hverdag.