- Jeg også er sikker på at oppdrettsnæringa vil vokse videre. Men det må skje lenger ute i havet. Slik som den biologiske situasjonen er per i dag, så er lokalitetene rundt Frøya oppbrukt. Det er sånn at de beste fiskeplassene også er de beste oppdrettsplassene, så når oppdrettere nå ser etter nye lokaliteter, så er det lokaliteter som er viktige fiskeplasser,  utdyper Kjartan Ervik til lokalavisa etter dagens fiskeridebatt i Frøya kommunestyre.

Kjartan Ervik har en fot innen både fiskeri (Svanaug Elise) og havbruk (Ervik Laks og Ørret). Han tok i dag ordet da fiskerne som var tilhørere under debatten, slapp til på talerstolen.

- Jeg kommer i en habilitetskonflikt i slike diskusjoner. Men det er sånn at slik situasjonen er, så er det fiskerinæringa som trenger flere talsmenn, sa Ervik, som sitter i styret til Frøya fiskarlag.

Lokalavisa kommer tilbake med mer fra fiskeridebatten, der det ved siden av konfliktsituasjonen mellom havbruk og fiske, også ble diskutert finansieringsordninger, rekruttering til fiske og behovet for en ny arealplan for Frøyas kystområde.