En av våre lesere har etterlyst publisitet om AtBs tilbud fleksibel transport som hun tror blir lite brukt fordi folk ikke vet om det.

Direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal forklarer fleksibel transport slik:

Kort forklart betyr fleksibel transport at kundene selv forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på sitt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men kjører innenfor bestemte soner, dager og tidspunkt. Fleksibel transport med drosje er et supplement til det eksisterende kollektivtilbudet med rutegående buss, båt og tog, men må ikke forveksles med vanlig taxi-tilbud.

 Ordningen med fleksibel transport har eksistert i nordlige deler av Trøndelag i flere år og ble tilgjengelig i sørlige områder av fylket og øyregionen fra august 2021. AtB er glade for at vi kan tilby en ordning med fleksibel transport sånn at flere kan reise kollektivt for å handle, trene, dra til frisøren eller reise videre med tog, båt eller buss.  I områder, eller på tidspunkter på døgnet, hvor det er færre som reiser, er fleksibel transport en god måte å løse transportbehovet på.

Prisen og betalingsmåten for en reise med fleksibel transport er den samme som for en bussbillett (både enkeltbillett og periodebillett) og kan brukes av alle.

Tilbudet som gjelder pr i dag er utarbeidet i dialog med kommunene basert på innspill og behov.

I tiden fremover vil AtB høste erfaringer og kunnskap om hvordan tilbudet med fleksibel transport fungerer. Vi har mulighet til å justere dersom behov for det – både basert på driftserfaringer – og på bakgrunn av innspill og prioriteringer fra kommunenes side, innenfor de økonomiske rammene og ressurser som AtB rår over.

FAKTA

På Hitra kan du bestille fleksibel transport mellom de ulike sonene og Fillan sentrum eller for å reise videre med hurtigbåt eller buss til Trondheim, Brekstad og Kristiansund. Tilbudet er tilgjengelig på faste dager og tider på bestilling.

  • Her ligger mer informasjon om fleksibel transport på Hitra: Hitra - AtB

  • Her er alle rutetabeller for regionlinjer, lokal- og skolelinjer, fleksibel transport og båt: www.atb.no/hitra

Du bestiller en reise med fleksibel transport ved å ringe AtB på telefonnummer 02867. Når bestillingen er registrert vil du få en bekreftelse på tekstmelding. Dersom du ikke kan motta tekstmeldinger, blir du oppringt. Så vil du få en tekstmelding eller oppringing med hentetidspunkt den dagen du skal reise og en trivelig sjåfør kommer og henter deg.

AtB kundesenter svarer på alle spørsmål rundt tilbudet.

Åpningstid for telefon 02867

Mandag til fredag: 07:00-21:00

Lørdag: 09:00-20:00

Søndag og helligdager: 10:00-20:00