Bilister fra øyregionen som kjører til Trondheim, kan glede seg til februar. Da fjernes nemlig bomstasjonene på E39 mellom Orkanger og Klett.

Det er avisa Sør-Trøndelag som forteller om dette.

Avisa opplyser at det på torsdagens styremøte i Bomvegselskapet E39 ble bestemt at bomstasjonene skal vekk 31. januar 2017. Dette er åtte måneder tidligere enn planlagt.

Nye E39 mellom Øysand-Thamshavn ble åpnet 30. juni 2005. Her ble også to bomstasjoner satt opp. Bomvegselskapet E39 forpliktet seg til å betale inn 935 millioner kroner (2001-kroner) til Statens vegvesen.  Nå er forpliktelsen snart innfridd, og bilistene kan kjøre strekningen uten noen form for bomavgifter.

I går ble det også kjent at at bomprisen på Fv. 714 Lakseveien kan bli redusert. Dette som følge av et punkt i forslaget til statsbudsjett.