Med åpningen av tunnelene forbi Snilldalen mandag, er trinn en av lakseveien ferdig. Da er det klart for trinn to, som innbefatter ny vei forbi Krokstadøra, og ny vei med tunneler og bru ytterst i Åstfjorden. Men først må Stortinget godkjenne bompengesøknaden som skal finansiere veien.

Da tror samferdselssjef Solveig Kipperberg i fylkeskommunen, at arbeidet kan starte allerede til høsten.

- I tillegg til gleden over åpning av denne veien, er det nå samtidig utrolig gledelig at samferdselsdepartementet for knapt to uker siden har lagt frem proposisjon for trinn to for Lakseveien med sikte på vedtak i Stortinget allerede før sommeren. Med dette tegner alt til at vi allerede til høsten kan ha oppstart av utbygging på kommende delporsjekter i trinn to og dermed kontinuerlig utbygging slik at full ferdigstillelse av Lakseveien kan være en realitet i 2020. Det er vi svært glade for, sa hun under åpningen.

Ove Nesje, prosjektsjef i Statens vegvesen region Midt er klart til å begynne.

- Vi har jobbet hardt for å prosjektere trinn to, og vi forventer at det blir gjort vedtak i Stortinget før sommeren. Det betyr at vi kan lyse ut de to neste byggekontraktene for ny vei forbi Krokstadøra, og ny bru over Åstfjorden i løpet av juni. Da skal vi normalt være i gang med arbeidene i løpet av høsten, sa Nesje.