Havnefogd og daglig leder i Kristiansund og Nordmøre havn (som drifter Hitra kysthavn på Jøsnøya), Arnt Honstad, fortalte under akvakulturdagen hos Akvagroup nylig om arbeidet med sjøveis laksetransport.

- 70-80 trailere går gjennom tunnelen hver dag. Og flere vil det bli. Vi arbeider for å flytte en del av transporten fra bil til båt, fortalte han.

Planen er å frakte laks i båt fra Trøndelag til Hirtshals i Danmark. I følge Honstad vil tranporttiden og kostnadene være noen lunde på samme nivå som ved bruk av lastebil.

I tillegg jobbes det med å sikre returlast for å gjøre båtfrakten enda mer attraktiv.

Roser kommunen

- Jeg tror vi med et slikt opplegg kan fjerne mange lastebiler fra veien. Jeg mener vi her på Jøsnøya har bygd for framtiden. Og den tror den blir fantastisk, sa Honstad som mener det ikke vil gå lang tid før den første laksen sendes sørover via sjøveien.

Han berømmet samtidig Hitra kommune.

- Kommunen er veldig fleksibel, og hiver seg rundt for å få ting gjort. Man skulle nesten ikke tro det var en kommune vi samarbeider med, sa en fornøyd Arnt Honstad.

Vil befeste posisjonen

Hitraordfører Ole Haugen var på samme samlig og orienterte om Hitra kommunes arbeid for sikre posisjonen som verdens ledende oppdrettsregion.

Han viste til den store satsingen på Jøsnøya hvor 750 mål er ferdig opparbeidet til bruk for havbruksnæringaog relaterte virksomheter.

- Og mer er regulert, la han til for å understreke kommunens satsting og tro på oppdrettsnæringa.

Samtidig kunne han ikke unngå å nevne et par flaskehalser.

- Råstofftilgang er en utfordring. En annen er transport og logistikk. Veiene våre kan ikke håndtere en stor vekst. Sjøveien ser derfor ut til å være en god løsning for transport av laks fra øyregionen og ut i Europa, mente Haugen.

Han fastlo at veksten må være bærekraftig, og man må ta vare på de naturgitte forutsetningene.

- Framtiden er lys, men skal vi lykkes må alle parter samarbeide, fastlo Hitraordfører Ole Haugen.