Tirsdag holder Frøya kommune grunneiermøte i forbindelse med regulering av Sistien på Sistranda. Siri Harr Steinvik tar turen helt fra Nesodden ved Oslo for å kunne delta og si sitt om det arbeidet som pågår.

Sammen med ei søster og ei kusine eier hun huset Strandtun på Bekken. En eiendom som vil få Sistien gående rett over plena mellom huset og nauset hvis man bestemmer seg for å bygge strandpromenaden hele veien fra Siholmen til Rabben. Hun har vært en av flere som har engasjert seg mot planene, blant annet gjennom leserbrev i lokalavisa.

Hvis sistien skal legges langs sjøen hele veien fra Siholmen til Rabben, vil den måtte skjære seg gjennom hagen på denne eiendommen.

- Har stor glede av eiendommen

- For meg er det to hovedmomenter. Det ene er hvilke følger det får for familie-eiendommen vår. Hvis Sistien skal legges langs sjøen hele veien til Rabben, så er det ingen annen vei enn rett over plena vår, sier Siri Harr Steinvik til lokalavisa.

Hun forteller at det var deres bestefar som bygde huset på 50-tallet, og at familien har hatt og har stor glede av å bruke denne eiendommen.

Adgang til fjæra

Det andre momenter går på hele ideen med en sisti.

- Hvilke mål og hvilken målgruppe er den tenkt for? Dette med at folk skal være ute, bruke nærområdene og at turstier er folkehelse-fremmende, er postive ting. Men må man legge en sti fra a til å for å fremme det? Når det gjelder tursti så har man fått steinalderstien som skulle dekke det behovet. Hvis man skal lette adgangen til fjæra, så gjør man ikke det ved å bygge en vei som bare tar deg nesten til fjæra. Hans Anton Grønskag har lansert mange gode tanker om dette. Vil det ikke være bedre å etablere flere punkter der man åpner opp tilgangen til fjære med tilførselsveien? Museumsområdet kunne vært et slikt punkt, det har også mange andre kvaliteter i seg til et møtested, mener Siri Harr Steinvik.

Hun håper at disse argumentene blir hørt og at kommunen tar de til seg før det blir bestemt om Sistien skal gjennomføres, og eventuelt hvordan den gjennomføres.

Sistien er ikke spikret

Tankene om en strandpromenade i kommunesenteret ble lansert for over ti år siden. Men det er først det siste året at det er gjort en håndfast arbeid for å realisere den. Og selv om det har vært kritiske stemmer tidligere også, var det sist høst, i forbindelse med at prosjekterings- og reguleringsarbeidet skulle startes opp, at Sistien ble et kontroversielt tema - både blant lokalpolitikerne og folk ellers.

I budsjettdebatten i kommunestyret ble det synlig at til tross for at det er bevilget penger, og startet en regulering, så er ikke sistien spikret. Opposisjonen ønsket å fjerne bevilgningen til stien, mens flertallet ikke gikk med på det. Men også fra flertallsgruppen ble det uttalt at man nå skulle regulere, og så får man se deretter om den skal realiseres.

- Vi venter til reguleringsplana er ferdig, så får vi vurdere det på nytt da, sa Kristin Reppe Storø fra Ap.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no