Hitra kommunestyre må bestemme seg for om de skal renovere dagens brannstasjon, eller bygge ny brannstasjon, for å etterkomme flere alvorlige pålegg fra Arbeidstilsynet.

Forrige mandag hadde brannkonstablene i Hitra brannvesen møte om saken. I følge tillitsvalgt Arve Glørstad var konklusjonen at arbeidssituasjonen er uholdbar i dag, og at det bare èn ting å gjøre for å bedre arbeidsforholdene.

- Alle brannkonstablene var enstemmig i at det må bygges ny brannstasjon, og den må ligge utenfor Fillan sentrum. Vi er villige til å vente på det frem til fristen for påleggene fra Arbeidstilsynet går ut i 2021. Men vi vil ikke vente på at den gamle brannstasjonen renoveres. Politikerne må tenke 30 år frem i tid, og forstå at det på lang sikt vil lønne seg å bygge en ny brannstasjon, sier Glørstad.

Han mener kommunestyret må utrede bygging av ny brannstasjon i tillegg til renovering av den gamle brannstasjonen. Det må de ta stilling til i budsjettmøtet 21.desember.

- Tror det blir mye dyrere

Ordfører Ole Haugen vil foreslå å utrede ny brannstasjon, men har ingen tro på at det vil lønne seg.

Ordfører Ole Haugen tviler på at det blir rimeligere å bygge ny brannstasjon, men vil ha en utredning på bordet for å kunne sammenligne.

- Vi har ennå ikke diskutert det i partigruppa, men personlig mener jeg at vi må få utredet hva det vil koste å gjøre en god nok renovering for å imøtekomme kravene fra Arbeidstilsynet. Og parallelt med det må vi selvsagt utrede hva det vil koste å bygge ny brannstasjon med en ny lokalisering. Jeg er ganske sikker på at det vil bli mye dyrere, men da har vi de ulike alternativene å veie opp mot hverandre.

- Når må det være ferdig?

- Jeg ser for meg at det må være ferdig til neste års behandling av investeringsbudsjettet. Men det er flere ting som skal utredes til da, så da blir det en ren prioriteringsdiskusjon innenfor de rammene vi har.