Arbeidstilsynet var på tilsyn hos Hitra brannvesen i mai. I rapporten fra arbeidstilsynet gis det varsel om sju pålegg for større og mindre forhold. Det er særlig fysiske mangler ved brannstasjonen arbeidstilsynet har anmerkninger til.

Tilsynet skriver at manglene på brannstasjonen blant annet gjelder egnede forhold for vask av diverse utstyr, skille mellom forurenset område og rent område, det mangler garderober og dusj for begge kjønn, og det er ikke tilrettelagt for at ansatte etter innsats kan dusje på stasjonen. Vognhallen er ikke ventilert.

Portene på brannstasjonen gir ikke rom for at bilene kan ha stige eller annet utstyr på taket.

- Må en ombygging til

Varabrannsjef Per-Arne Wilmann er ikke uenig i kritikken av bygget.

- Dette bygget ble ikke oppført som en brannstasjon. Det var Televerket som satte opp dette huset på begynnelsen av 80-tallet, og husets utforming bærer preg av det. Jeg er ikke uenig i at vi burde hatt bedre garderobeforhold, og det til begge kjønn, eller bedre ventilasjon, men dette bygget har fysiske begrensninger som gjør at vi ikke kan imøtekomme kravene om forbedringer slik huset står i dag. Da må det en ombygging til, sier Wilmann.

Arbeidstilsynet krever at Hitra kommune utarbeider planer og gjennomfører tiltak som sikrer at arbeidslokalene tilfredsstiller kravene. Fristen er satt til 15. januar neste år.

Må ta med branntøy hjem for vask

Arbeidstilsynet sier i rapporten at:

”Brannkonstabler må gis muligheter til å beskytte seg mot forurensninger fra brannrøyk i alle arbeidsoperasjoner, og arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstakerne har tilstrekkelig vern fra alarmen går til arbeidet er avsluttet og en forlater brannstasjonen

…For at dette skal kunne gjennomføres stilles det også krav om vaskemaskiner som utfører tilfredsstillende vask av arbeidstøy (branntøy og underbekledning), egnede muligheter til vask av utstyr og personlig verneutstyr som benyttes på brannstedet samt garderobeforhold og personalrom der en har muligheter til å oppbevare rent tøy, vaske seg og ta en dusj.

Det er i dag ingen dusjer ved stasjonen slik at mannskapet kan ta seg en dusj etter utrykning. Dette er særlig viktig hvor mannskapet har vært utsatt for røyk eller kjemikalier, mener arbeidstilsynet. I dag må mannskapet dusje hjemme. Det samme gjelder vask av underbekledning, som hver brannkonstabel må ta med hjem for vask. Ytterbekledningen vaskes ved stasjonen.

Porten er for lav

I tillegg til arbeidstilsynets anmerkninger påpeker Wilmann selv at porten egentlig er for liten til dagens brannbiler.

- Porten er gjort så høy som bygget tillater, men er likevel for lav til at kan ha stiger eller annet utstyr festet til taket. På vinterstid må vi hele tiden passe på å skrape asfalten foran porten helt fri for is og snø. Det er ikke mange centimeterne som skal til før det blir umulig å få ut kjøretøyet, forteller varabrannsjefen.

Generasjonsskifte i Hitra brannvesen

Rapporten viser også at arbeidstilsynet påpeker at kun 10 av 29 ansatte har gjennomført den lovpålagte grunnopplæringen som DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) stiller krav om.

- Vi ser snart på et generasjonsskifte i Hitra brannvesen. De som er over 56 år slipper kurs, og mange av oss har passert eller nærmer oss denne alderen. Utdanningen er kostbar, og vi prioriterer derfor å bruke pengene på utdanning av ungdommene.

- Og hvor gamle er ”ungdommene”?

- Da snakker vi om de som er tretti pluss. De er fortsatt unge, men ofte etablert med jobb og unger; sånt som holder folk til øya. Kursene koster mye, og vi vil gjerne investere i de som har ønske å vilje til å bli her.

Kostbare kurs

- Det koster omtrent hundre tusen kroner å gi en mann grunnutdanninga, i tillegg er det krav om førerkort i klasse C, røykdykkerkurs og kode 160, altså kurs i utrykning med blålys og sirener, presiserer Wilmann.

Varabrannsjefen er opptatt av at mannskapet skal ha en så god og trygg arbeidsplass som mulig, og er glad for at arbeidstilsynet kommer på tilsyn.

- Arbeidsoppgavene våre er i løpet av årene blitt flere og mer varierte. På nittitallet hadde vi rundt 20 utrykninger i året, og de fleste utrykningene gjaldt brann eller røykutvikling. I dag er vi oppe i 50 til 60 utrykninger i året. Og oppgavene kan variere fra å hjelpe til under ekstremvær med nedblåste trær og bortblåste tak, bistå med bærehjelp til ambulansepersonalet, samt hjelpe til ved trafikkulykker. Dette er i tillegg til ordinære til brann- eller røykrelaterte utrykninger.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no