Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble tinglyst 38 fritidseiendommer til en samlet verdi av 37,3 millioner kroner i Hitra i fjor. I Frøya kommune ble det omsatt 27 fritidseiendommer for en samlet kjøpesum på 31,2 millioner kroner.

I dag kan vi presentere en oversikt for hyttemarkedet i hele Sør-Trøndelag i 2016.

Snittsummen i Hitra

Gjennomsnittlig kjøpesum per hytte i Hitra ble dermed 981.000 kroner, mens Frøya fikk et snitt på 1.154.000 kroner. Den norske hytten kostet i snitt 1,66 millioner kroner i fjor, noe som er en relativ svak økning på 9.000 kroner. Men utviklingen har vært svært ulik i landets fylker. De klart største økningene fant sted i Akershus og Østfold, med godt over en halv million kroner i vekst på gjennomsnittet. Så mange som ti fylker melder om nedgang i snittsummen.

SSB regner selv ut gjennomsnittlige priser per fylke, og for Sør-Trøndelag er det snakk om en snittpris på 1,2 millioner kroner per fritidseiendom. De høyeste prisene har Vestfold, med et snitt på 2,57 millioner kroner.

Flere salg = bedre bilde

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. SSB understreker at tabellene ikke kan sees på som en faktisk prisstatistikk.

- Både størrelse, standard og beliggenhet varierer over tid. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen, poengterer SSB.

- De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode, minner byrået om.

Dess flere omsetninger det er snakk om, dess bedre blir bildet av prisutviklingen og gjennomsnittlig kjøpesum.

I statistikken føres både gamle og nye fritidseiendommer – så sant de tinglyses.

Sammenlignet med året i forveien, så har snittprisen i Hitra gått ned hele 617.000 kroner. Det må selvsagt sies å være en ganske kraftig reduksjon, og en må ha i minne det som SSB sier om at variasjonen i standard kan være stor. I Frøya kommune har det vært en økning på 261.000 kroner.

Mest og minst i Sør-Trøndelag

Formaningene om forsiktighet tar vi med oss, men viser likevel til de publiserte tallene som viser at Oppdal kommune har høyeste gjennomsnittspris i Sør-Trøndelag i fjor, med 177 omsetninger og en snittpris på 1,81 millioner kroner. Etterfulgt av Røros kommune, som hadde en snittpris på 1,6 millioner kroner for sine 63 tinglyste omsetninger.

Så nevner vi, nærmest som en kuriosa, at det ble solgt 13 fritidseiendommer i Bærum kommune med et gjennomsnitt på voluminøse 7,4 millioner kroner. Fredrikstad følger med et snitt på 4,9 millioner kroner, mens Lillesand kaprer tredjeplassen med 4,7 millioner kroner.

Hyttemarkedet i 2016

Antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum. 2016.

Antall, Snittsum (tusen kr)

Oppdal 177 ,1810

Røros 63, 1614

Tydal 38, 1542

Trondheim 21, 1228

Rennebu 48, 1201

Bjugn 30, 1160

Frøya 27, 1154

Rissa 25, 1124

Åfjord 30, 1008

Hitra 38, 981

Skaun 13, 931

Malvik 9, 926

Agdenes 39, 921

Snillfjord 23, 860

Hemne 30, 854

Midtre Gauldal 29, 829

Selbu 39, 794

Ørland 3, 737

Holtålen 17, 685

Orkdal 40, 635

Melhus 16, 581

Roan 10, 488

Meldal 20, 478

Osen 2, Ikke oppgitt

Klæbu 2, Ikke oppgitt

Norge 11553, 1660

Kilde: SSB

NB! SSB publiserer ikke gjennomsnittlig kjøpesum per kommune. Siden byrået likevel har total kjøpesum og antall omsetninger per kommune, så har vi regnet ut snittsummen selv fra disse tallene.