Storoppdretteren legger frem fjerde kvartalsrapport for 2017 onsdag morgen. Ettersom Marine Harvests kvartalsresultat i vesentlig grad var kjent fra en tidligere tradingoppdatering, er det balanse, gjeld, kontantstrøm og utbytte som opptar meglerhusene som følger selskapet skriver ilaks.no

Gjeldsmål

«Kvartalsrapporten viser en EBIT på 180 millioner euro (guidet 177 millioner euro), mens selskapet rapporterer et resultat før skatt nær null etter at 97 millioner euro er nedskrevet i Chile og 95 millioner euro negativ IFRS-justering på biomasse. Deres kontantstrømguiding viser at summen av de guidede betalinger øker fra 580 millioner euro til 595 millioner euro. Samtidig øker de også netto gjeldsmål med 150 millioner euro (0,3 per aksje), ikke på grunn av høyere produksjonsmål, heller på grunn av «forventet høyere langsiktig inntjening», skriver Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård i et notat etter å ha studert den dagsferske kvartalsrapporten.

«Når vi ser på dette, tar de nå sikte på å øke nettogjelden for å opprettholde en høy utbyttebetaling. De implementerer et kostnadsbesparingsprogram som tar sikte på å redusere kostnadene med opptil en krone per kilo, som vi ser positivt på. Vi vil imidlertid kun i begrenset grad innføre dette i våre estimater nå. Utbyttet for fjerde kvartal var mer eller mindre på linje med forventningene, men lavere enn i forrige kvartal på grunn av negativ netto kontantstrøm i kvartalet. Vi vil øke vårt estimat for utbytte for 2018, med tanke på høyere netto gjeldsmål», skriver Giskeødegård videre.

Følger Statoil

Trekket med å øke nettogjelden for å opprettholde høye utbyttebetalinger er forøvrig ikke helt ulikt det Statoil har gjort under oljeprisnedturen de siste årene. Også Sparebank1 Markets’ analytiker Tore A. Tønseth er opptatt av dette.

«Med lakseprisene ned, ser det ut til at markedet glemmer at forskjellen mellom en laksepris på 53 kroner (cirka dagens 2018-pris) og 63 kroner (Fishpool for seks måneder siden) er over 40 prosent reduksjon i fri kontantstrøm. Med 0,27 euro i EPS (earnings per share, resultat per aksje – red. anm.) utbetaler MHG dette kvartalet 100 prosent av EPS. Nåværende utbyttenivå er ikke bærekraftig hvis ikke prisene på laks kommer opp på et høyere nivå», mener Tønseth.

Kostnadsbesparelse

Han merker seg at Marine Harvest jekker opp sitt mål for netto rentebærende gjeld.

«Ikke uventet øker MHG sitt NIBD-mål til 1.200 millioner euro (fra 1.050 millioner euro), drevet opp av ny fôrfabrikk i Skottland, og et generelt NIBD/kg-forhold økt fra 1,8 til 2,0. Oppkjøpet av Northern Harvest har også sannsynligvis påvirket dette målet», skriver han i en epost til sine investorkunder.

«På den positive siden starter MHG et kostnadsbesparelsesprogram på 50 millioner euro, men med kostnadsveksten sett de siste årene, bør dette ikke komme som en overraskelse», bemerker han.