- I noen funksjoner blir det trolig overtallige, bekrefter ny regiondirektør Asgeir Hasund overfor lokalavisa Hitra-Frøya. Onsdag var han på Ulvøya for å hilse på folket og se på fabrikklokalitetene.

Som tidligere meldt, skal havbruksgiganten i Norge slå sammen region Vest og Midt, slik at antallet regioner blir redusert fra fire til tre. Administrasjonen for region Midt har vært spredt mellom Trondheim, fabrikken på Ulvan/Hitra og Blått kompetansesenter på Sistranda. Nå blir hovedadministrasjonen for vår region flyttet til Ålesund. Etter det lokalavisa kjenner til har alle i Marine Harvests administrasjon i region Midt og Vest blitt innkalt til såkalte kartleggingssamtaler, som foregår i disse dager. Til sammen dreier det seg om drøyt femti personer.

- Nå vil de bestemme seg for hvem som skal være med på veien videre i den nye regionen. Noen må naturlig nok ut, sier flere kilder til lokalavisa.

Reppe, Sæther og Osnes med videre

Tidligere regiondirektør Ørjan Tveiten har holdt til i Trondheim, og har nå blitt regiondirektør i region Nord. Ny regiondirektør Asgeir Hasund vil nå holde til i Ålesund der ledelsen for region Vest har hatt kontorer. Derfra skal nye region Midt styres, som nå strekker seg fra Nordhordland til Trøndelag.

De ansatte ved Ulvan er allerede informert om at fabrikksjef Olaf Reppe fortsetter i jobben, og blir med i den nye ledergruppen for region Midt. Videre er også Anders Sæther, leder kvalitet og teknologi, og planleggingsleder (slakting) Eivind Osnes.

De skal alle være med i ledergruppen som skal bestemme hvordan den nye organisasjonen vil bli bygget opp. Resten av, og flertallet av ledergruppen, kommer fra region Vest. Det vil si at de stillingene som tidligere har vært med i ledergruppen i region Midt nå blir overflødige.

Den nye ledergruppa

Slik blir den nye ledergruppa for nye region Midt:

Asgeir Hasund - Regiondirektør (erstatter Ørjan Tveiten)

Olaf Reppe - Fabrikksjef Ulvan

Sølve Kiviranta - Fabrikksjef Eggesbønes

Kathrine K Larsen - HR-leder

Ørjan B Madsen - Region-controller

Anders Sæther - Kvalitetsleder

Eivind Osnes - Planleggingsleder

Liv Birte Rønneberg - Fiskehelseleder

Jon Ivar Sætre - Produksjonssjef ferskvann

Jan Ove Kolseth - Produksjonsdirektør sjø

Kan bli overflødige

I følge produksjonssjef Jim Lervik på Ulvan er ingen i selve fabrikkledelsen på Ulvan berørt av omstruktureringen. Regiondirektør Hasund bekrefter til lokalavisa at noen stillinger i administrasjonen i region Midt kan bli overflødige.

- Er det noen i administrasjonen som vil miste jobben?

- Det er det vanskelig å svare på nå. Vi er inne i en prosess der vi skal samkjøre de to regionene.

- Kan alle beholde jobben?

- I noen funksjoner blir det trolig overtallige, men vi skal gjennom en god prosess, så det er for tidlig å si ennå.

- Vil de som blir overflødige bli tilbudt andre stillinger?

- Ja, ansatte som eventuelt blir overflødige kan bli vurdert for andre stillinger i regionen eller andre steder i selskapet.

- Stemmer det at administrasjonen her er innkalt til kartleggingssamtaler?

- Ja, vi kjører samtaler med folk i begge regioner, for å bli bedre kjent og vurdere kompetanse. Det er en normal prosess som vi må gjennomføre ved slike omstillinger.

Skal ikke påvirke fabrikkbyggingsplaner

- Kan det legge grunnlag for om vedkommende er overflødig i jobben, eller eventuelt hvilke stillinger man blir omplassert til?

- Nå går det mer på å kartlegge den kompetansen vi har, og prøve å utarbeide en god organisasjonsstruktur. Og så blir det gjort vurderinger på det i etterkant.

- Er det noe annet som kan forandre og påvirke folk som jobber her når regionen er sammenslått?

- Det må være at vestlendingene i regionen også må heie på Rosenborg. Det blir en overgang, sier Hasund og ler.

- Nei da. Vi må samarbeide bedre og tettere i lag for å løfte begge regionene opp og fram. Vi skal jo bli én region, så vi må finne de smarteste og beste måtene å jobbe på.

Han sier sammenslåingen ikke vil påvirke planene om bygging av ny fabrikk på Jøsnøya, eller videre drift av fabrikken på Ulvan.

- Det har ikke vært diskutert. Nå har vi to fabrikker, og de kjører vi som de er i dag.

Minst 14 navn

Geir Samdahl er tillitsvalgt for alle Marine Harvest sine medlemmer av FLT(Forbundet for ledelse og teknikk). Han representerer flere medlemmer som jobber på Hitra og Frøya som i disse dager skal til kartleggingsamtale med arbeidsgiveren.

- Nå kartlegges det hva bedriften selv ønsker å ha. Noen kan bli tilbudt andre stillinger i Marine Harvest, eller en sluttpakke. Hvis det blir enighet og alt er greit så blir det ingen konflikt, sier Samdahl.