Hopsjø kyst og kultursenter AS søkte i vår om å få 150.000 kroner årlig i en tre-års periode fra Hitra kommune. De begrunnet det med at det tidligere selskapet som drev Hopsjøen, Handelsstedet Hopsjø AS hadde fått en slik støtte frem til 2015.

Søknaden ble avslått av rådmannen på grunn av pengemangel, men Hopsjø kyst og kultursenter sendte en søknad videre til formannskapet. Denne gangen søkte de 150.000 kroner, som de vil bruke på gratis inngang til de kommende Hopsjødagene.

Som lokalavisa skrev tidligere i uka, har politikerne nå vedtatt å gi en engangsstøtte til Hopsjø kyst og kultursenter AS på 148.000 kroner.

- Programmet for årets Hopsjødager er nå under utarbeidelse og vil foreligge i månedsskiftet mai/juni. Siden vi nå har valgt et firmanavn som inneholder både «KYST» og «KULTUR» og gjerne « KYSTKULTUR», blir dette noe vi skal strekke oss etter både mht. programmet for dagene og ikke minst innholdet i salgsbodene. Vi har imidlertid erkjent at konkurransen om gjestene blir stadig mer krevende, og at vi på Hopsjøen må selge oss inn på nytt, dersom vi skal få fornyet tillit. Vi har derfor besluttet at vi i år har gratis adgang for alle mht. besøk på dagtid og tilbud om gratis parkering. Så vil vi selvfølgelig ta oss betalt for noe av det vi byr på inne på området, men det gjelder da bare for de som nyttiggjør seg de ulike tilbud. Gratis adgang til årets Hopsjødager betraktes av styret som svært offensivt markedsføringstiltak. Vi ønsker altså å vise oss fram fra vår beste side til flest mulig personer igjen denne sommeren. Et tilskudd fra Hitra kommune i størrelsesorden kr. 150.000,- vil dekke det kalkulerte «tapet» vi har ved å gi gratis adgang for alle. Det vil også være et viktig bidrag til at vi evt. kan budsjettere med et kjærkomment overskudd for årets Hopsjødager, skriver de i søknaden.