Frøyaordfører Berit Flåmo var forhindret fra å være til stede under Fylkesmannens presentasjon av kommunereformen i dag, men har fulgt tv-sendingen fra pressekonferansen. Fylkesmannen har i forkant hatt et møte med frøyaordføreren, så fylkesmannens anbefalinger og føringer kom ikke som noen overraskelse.

- Jeg ser at vi er nødt til å få igang dialogen med Hitra snarest. Det vedtaket vi gjorde i vår, betød ikke at vi stengte døra helt. Det tyngste argumentet for en slik hurtig prosess er de økonomiske virkemidlene, sier Berit Flåmo.

Fylkesmannen påpekte at de kommunene som har sammenslåingsvedtak klare innen utgangen av året, vil kunne nyte godt av de økonomiske ordningene som er lagt i reformen. De som kommer fram til løsninger senere, vil ikke få de samme støtteordningene.

- Jeg er positiv til at vi får igang samtalene snarest, men jeg er forbauset over at vi plasseres blant de kommunene som bør ha funnet sammen innen 2020, sier Berit Flåmo.

Fylkesmannen legger opp til en prosess der det som i dag er 25 Sør-Trøndeske kommuner skal være redusert til 18/19 i 2020, og ytterlige sammenslåinger fram til 2025, da det som i dag er Sør-Trøndelag skal bestå av ni kommuner.