- Frøya bør gå sammen med Hitra og ytre deler av Snillfjord. Begrunnelsen er at de sammen vil kunne utvikle et tyngdepunkt i regionen. Og for Frøya spesielt, men også for Hitra, betyr det stor sårbarhet å stå alene.

Fylkesmann Brit Skjelbred presenterte i formiddag sin tilrådning for framtidig kommunekart i Sør-Trøndelag. Det er denne tilrådningen som nå sendes til Stortinget, som skal gjøre vedtakene i kommunereformen.

Fylkesmannen anbefaler at alle sammenslåinger (og oppdelinger) som er vedtatt av kommunene blir gjennomført. Men i tillegg legger hun fram en klar føring om at noen av de samtalene som kom til kort i vår, må gjennomtas, med mål om å komme til en enighet innen utgangen av året i år.