Oppslutningen om Plastdugnaden 2018 ble mye større enn det banken våget å håpe på og aller størst har engasjementet vært her på Hitra og Frøya. Budsjettet var satt til 150.000 kroner. Resultatet ble 1,7 millioner kroner!

Det skriver SMN1 i en pressemelding.

- Som bank bør vi helst ikke bomme på våre regnestykker, men dette er jo bare hyggelig. I alt deltok mer enn 10.000 frivillige fra barnehager, skoler, lag og foreninger i dugnaden – fra Øvre Årdal i sør til Rørvik i nord. De har fylt 17.000 sekker med plastavfall. Helt fantastisk, sier banksjef Anders Gåsø, i følge pressemeldingen.

SpareBank 1 SMN inviterte tidligere i vår med seg organisasjoner, skoler og barnehager på en stor plastdugnad, der det vanket 100 kroner per sekk fylt med plast og annet avfall fra naturen.

- Det er både trist og hyggelig på en gang. Trist fordi det er så mye søppel å ta av. Hyggelig derimot at så mange vil gjøre noe med problemet. Jeg håper vårt bidrag kan motivere andre til å ta miljøutfordringen, sier Gåsø.

Hedrer dugnadsinnsatsen

Mer enn 400 foreninger meldte seg på ryddeaksjonen til SpareBank 1 SMN. Totalt bidro over 1.000 øyværinger til å samle inn nesten 5000 sekker med marint søppel i dugnaden, fordelt på 30 lag og foreninger. Klubben grendelag utmerker seg spesielt med å ha samlet hele 1299 sekker.

SpareBank 1 SMN ønsker nå å markere den fantastiske dugnadsinnsatsen.

-Vi er overveldet over innsatsen som er lagt ned fra store og små i øyregionen. Havet skal være matfatet vårt i fremtida, vi håper å kunne bidra også framover med holdningsskapende arbeid. Vi ønsker derfor å invitere alle øyværinger til en samling i Frøya Kultur og kompetansesenter, sier arrangementsansvarlig og finansrådgiver i øyregionen Kristin Sugustad, i følge pressemeldingen.

- Dette er et arrangement hvor vi vil hedre den gode innsatsen, og bidra med mer kunnskap om utfordringen med plast i havet. Det blir også kulturelt innhold fra en lokal stjerne. Vi håper at alle øyværinger benytter anledningen og kommer til kulturhuset søndag den 10. juni, kl 19:00.

SMN fortsetter miljøkampen

SpareBank 1 SMN stopper ikke her, og vil dele ut i alt ca. seks millioner kroner for å bekjempe plastproblemet. Banken har mottatt over 100 søknader fra lag og foreninger som gjerne vil ta opp kampen mot plastavfall. Ca. 60 av søknadene er nå blitt innvilget, og vil utløse i alt én million kroner i økonomisk støtte.

Banken utfordrer også næringslivet. Gode idéer som kan gjøre noe med plastproblemet vil bli honorert med inntil 100.000 kroner. I tillegg gir Sparebankstiftelsen SMN tre millioner kroner for å samle opp granulat fra kunstgressbaner i Midt-Norge. Gummikuler fra kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplast og marin forsøpling. Det spres flere hundre tonn granulat i året bare her i Midt-Norge.

Øyregionen, 29. mai 2018