Frøya kommune som arbeidsgiver og rådmann Ole Henrik Fjørstad er betydelig uenige om hvor alvorlig situasjonen er.

- Arbeidsgiver oppfatter situasjonen som langt mer alvorlig enn det rådmann Fjørstad ga uttrykk for under vårt møte 26. d.m. For om mulig å nå en snarlig avklaring, framsettes det et tilbud med to alternativer, som bør oppfattes som generøst, hensett til de oppfatninger som flere av formannskapets medlemmer ga uttrykk for i nevnte telefonmøte med meg. Grunnen til at det gis to alternativer er at arbeidsgiver ønsker primært en umiddelbar fratreden, og er villig til å betale ekstra for det, mens rådmannen har ønsket å stå i jobben lengst mulig mens han samtidig forsøker å få seg ny jobb, skriver Frøya kommunes advokat Geir S. Winters i sin foreløpige oppsummering av arbeidskonflikten.

Foreslår sluttpakke

Alternativ 1 er at Frøya kommune tilbyr rådmannen en sluttavtale, som innbærer lønn i 12 måneder uten arbeidsplikt mot at rådmannen fratrer sin stilling umiddelbart.- Partene utarbeider i fellesskap en knapp pressemelding, hvor det framgår at partene er enig om å avslutte samarbeidet. For øvrig skal det ikke gis nærmere opplysninger, heter det.

Alternativ 2 er at rådmannen sier opp sin stilling umiddelbart, og arbeider som rådmann ut oppsigelsestiden på 3 måneder, og deretter gis 6 måneders etterlønn.

Har avslått tilbudene

Begge disse forslagene er avvist av Fjørstad og hans advokat Høin:

- Oppfatningen av den påståtte alvorlige situasjonene som skulle ha oppstått deles ikke av rådmann Fjørstad, og han har i ledermøter under den senere tid fått en klar oppfatning av at kommunens ledergruppe under det viktige budsjettarbeidet fungerer godt under hans ledelse. Undertegnede har fått bekreftet dette fra flere i ledergruppen, skriver Høin.

LES OGSÅ Fjørstads advokat: Fjørstad har ikke gjort noe ulovlig

Advokat Geir Winters (Foto: KS)