Roy Angelvik (Frp) fra Fillan ble i statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det betyr i praksis at Angelvik, som de siste månedene har vært politisk rådgiver for fiskeridepartementet, nå rykker opp som vise-statsråd eller nestkommanderende i departementet.

- Norge er i omstilling. Det er viktig å få gjennomført de reformer som regjeringen har satt i gang. Mulighetene innen fiskeri og havbruk er enorme, vekstvisjoner som deles av både av regjering og Storting. Nå styrker vi det fiskeripolitiske laget med en ekstra statssekretær for å få enda mer trykk på dette arbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Angelvik bor på Hitra og har god kjennskap til oppdrettsnæringa. Han har vært politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg siden 16. desember 2015.

- Det har vært fantastisk spennende og mye å sette seg inn i. Havbruk kjente jeg til i fra før av, mens fiskeri har jeg kun vært kort innom, men det begynner å synke inn. Jeg har landa litt nå, sa Angelvik til lokalavisa i vinter da vi spurte om hvordan de første månedene som politisk rådgiver hadde vært.

Hvordan ble du først interessert i politikk?

- Jeg kan ikke huske om det var en enkelt sak, men jeg husker at det var Per Ervik som fikk meg inn i lokalpolitikken. Han tok kontakt da jeg flyttet til Hitra på tidlig 2000-tallet, og lurte på om jeg kunne tenkt meg å være med - og siden har jeg holdt på. Jeg har sittet i to perioder i kommunestyret på Hitra og vært fylkesleder for Frp i fire år, og nå har det blitt politikk på heltid. Jeg blir fort engasjert, det går igjen hos meg. Jeg husker at vi særlig den første perioden på Hitra, fikk løst en del små og enkle ting som hadde stor betydning for folket og grendene lokalt. Nå er jeg nasjonalpolitiker, så det blir politikk på et litt annet nivå, men det er de samme utfordringene. Eneste er at man må tenke hele landet i stedetfor lokalt, og så tar ting litt lengre tid å få gjennomført, sa Angelvik.

Wikipedia: Statssekretær er en politisk stilling i en rekke land, bl.a. Norge, Sverige og Tyskland. I Norge, der stillingen ble gradvis innført fra 1947, er statssekretæren rangert nest etter statsråden i vedkommende departement, og fungerer i realiteten som vise-statsråd i det daglige arbeidet når det gjelder behandling av politiske saker. Ofte vil statsråden og en eller flere statssekretærer seg imellom dele de områdene departementet har ansvar for, og statssekretæren vil kunne uttale seg offentlig om politiske saker, men statsråden er politisk ansvarlig for alt.

En statssekretær har ingen formell rolle som del av regjeringen, møter aldri i Statsrådet på Slottet og fungerer aldri som formell vikar i statsrådens fravær. Dersom en statsråd er forhindret fra å skjøtte embedet på grunn av fravær eller inhabilitet, oppnevnes det blant de andre statsrådene en vikar (ved fravær) eller en sette-statsråd (ved inhabilitet).