Fuglearten trelerke er sett bare to ganger før i Trøndelag. Den første gangen var helt tilbake i november 1999, da et eksemplar av arten dukket opp på Titran på Frøya. Så skulle det gå nesten ti år før den ble sett igjen i fylket. Det var i Trondheim i april 2009.

Nesten ni år seinere kom altså det tredje funnet, og denne gangen dukket trelerka opp på Stølan, på nordspissen av Frøya, hvor Jan-Egil Eilertsen oppdaget den.

- Den skilte seg ut fra de fire skjærpiplerkene vi så, og jeg mente det kunne være ei trelerke, sier Jan-Egil.

Nesten ikke til å tro

Trelerka er såpass sjelden hos oss, at de to trondheimskarene Arnt Stavne og Kjell Stokke som Jan-Egil Eilertsen var på fugletur sammen med, ikke helt torde å tro det.

Slik ser den ut, trelerka som ble oppdaget på Stølan fredag. Denne fuglen utgjør det tredje funnet gjennom tidene i Trøndelag, og to av observasjonene er gjort på Frøya.

- Arnt sendte et bilde til Andreas Winnem i Norsk Ornitologisk forening (NOF), og spurte forsiktig om det var ei sanglerke, som trelerka kan forveksles med. Andreas ringt tvert og bekreftet at det var ei trelerke, sier Jan-Egil med et stort smil.

- Jeg må innrømme at det var stort å være den som oppdaget en sånn sjeldenhet, legger han til.

Skokk med fuglefolk

Dermed gikk "bombevarselet"  - som det blir kalt - i fuglekikkemiljøet, og Jan-Egil fikk allerede fredag kveld beskjed om at en hel "skokk" med fuglefolk ville finne veien fra trondheimsområdet og ut til Stølan ved Svellingen neste dag. Og allerede før det var skikkelig lyst lørdag morgen sto en hel gjeng godt kledde ornitologer utstyrt med kikkerter, teleskop og kameraer og speidet etter den lille lerka.

Og trelerka lot seg villig beskue og fotografere, både av lokale fuglefolk og de mer langveisfarende, der den trippet rundt på en åker på Stølan.

- Vi har ventet på den

- Det har vært flere vinterfunn av trelerke i Møre og Romsdal de siste årene, for eksempel sitter det to stykker av arten på Aukra nå, derfor har vi ventet på at den skulle dukke opp igjen i Trøndelag. Og når en såpass sjelden art blir sett, er det artig å prøve å få den med seg, sier Andreas Winnem i NOF, som var en av minst seksten som så trelerka på Stølan lørdag.

- Det ble en fin anledning til å ta en dagstur til Frøya og se hva vi kunne finne av fugleliv. Det er også sosialt, man treffer alltid mange andre fuglekikkere, både gamle kjente og nye ansikter på en sånn tur. Og utenom trelerke fant vi også vannrikse, polarmåke og båndkorsnebb på Frøya i dag, alle arter vi ikke ser så ofte, sier Andreas Winnem.