- Det er en mann vi har fått inn, og tilstanden hans oppgis å være stabil. Noe mer informasjon har jeg ikke nå, sier informasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital.

Det var i 13.30-tida i dag at et vogntog kjørte utfor veien i Barman på Hitra. Kjøretøyet havnet i en skråning, og lastet begynte å brenne. Sjåføren skal ha kommet seg ut av førerhuset for egen hånd før det begynte å brenne, og han ble sendt med helikopter til sykehuset.