Elevene på mellomtrinnet ved Fillan skole har gjort det til en årlig høstaktivitet å lage aktiviteter og salg til inntekt for tv-aksjonen. Slik blir det også i år. Torsdag 19 oktober vil elevene ha innsamling til tv-aksjonen.

I et par formiddagstimer kommer elevene til å stå rundt om på kjøpesenter i Fillan, på kommunehuset og på skolen.

Pengene fra årets tv-aksjon går til organisasjonen UNICEF. Barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan skal gis tilgang på læring. Årets slagord er «Hvert barn er en mulighet». Årets TV-aksjon skal belyse hvordan barn uansett bosted kan utvikle seg og bli selvstendige samfunnsborgere som voksne, dersom de får den nødvendige skolegangen.

Har du også eksempler på lokale tiltak i forkant av tv-aksjonen?

Send gjerne et bilde og en kort tekst til lokalavisa, så omtaler vi det gjerne. post@hitra-froya.no