Som lokalavisa tidligere har nevnt, så har BEWI overskredet den to årige tidsfristen for byggestart på tomten de har kjøpt på Jøsnøya, og hadde ikke søkt om utsettelse da fristen gikk ut 12.november.

Nå har søknad om utsettelse blitt sendt til Hitra kommune, med ønske om oppstartsfrist første januar 2020.

- Med bakgrunn i den naturgitte situasjon vi har på Frøya og Hitra er produksjonen gått betydelig tilbake, det har medført at vi har en betydelig reduksjon av volum som igjen reduserer vår aktivitet og som vi hadde regnet med skulle økes betydelig. Men dette er vel en korreksjon som kommer tilbake. Vår kapasitet ligger langt over det som nå tas ut. Etter prognose fra våre kunder vil Bewi ha behov for ny kapasitet høsten 2019. Vi søker herved om dispensasjon frem til ut 2019, skriver Svenn Bekken, administrerende direktør i BEWI.

Både Marine Harvest As og emballasjeprodusenten Sundolitt Hitra As har fått utsatt frist for oppstart for bygging av sine fabrikker.

Rådmannen foreslår at BEWI får utsatt fristen for byggestart til den samme datoen som konkurrenten Sundolitt har fått, til den 15.oktober 2019.