Lerøy-konsernet tjente 227 millioner kroner mer enn ventet på årets tre første måneder. Det er særlig inntjeningen i det nyinnkjøpte hvitfisksegmentet som har tatt meglerhusene på sengen.

– 158 millioner kroner i EBIT fra villfangst er høyere enn vårt estimat på 86 millioner kroner, skriver Sparebank1 Markets-analytiker Tore A. Tønseth i et kundenotat. Det skriver ilaks.no

Han vektlegger også at Lerøy har slaktet mer laks enn antatt i kvartalet, men underliggende drift er også sterk med total EBIT på 25,8/kg.

Samtidig med rekordresultatene varsler selskapet et tungt investeringsløp fremover.

– LSG (Lerøy Seafood Group) kunngjør tre store prosjekter; et RAS-smoltanlegg i region Vest, et foredlingsanlegg i Nederland og et slakteri/foredlingsanlegg i Lerøy Midt. Sum capex på disse prosjektene er 1,5 milliarder kroner, noe som sannsynligvis vil øke capex rundt 50 prosent de neste to årene (SB1M estimat). Dette kan legge press på potensiell utbyttebetaling i perioden, men vi finner investeringene strategisk viktige og vil trolig øke VAP-potensialet og lavere produksjonskostnad, bemerker Tønseth.

Også Nordea Markets lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård er imponert av Lerøy-resultatet.

– Samlet sett en solid rapport. Vi regner med å øke 2017-estimatene fra Lerøy Midnor, og generelt ser vi 3-5 prosent høyere estimater etter denne rapporten. Da de også slår konsensus, forventer vi å se en positiv aksjekursreaksjon fra åpningen i dag, skriver Giskeødegård i en epost som er sendt ut til Nordeas kunder før børsåpning.